VÍT POKORNÝ

pokornyvit2021

 
Absolvoval studium jednooborové filosofie na ÚFaR FF UK (dipl. práce u M. Petříčka) a postgraduálního oboru Humanitní studia - Obecná antropologie na FHS UK (dizertace u S. Komárka). Kromě působení na Filosofickém ústavu vyučuje filosofii a antropologii na Katedře politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v oblasti filosofie a kognitivní antropologie, zabývá se zkoumáním psychedelik, filosofií médií a rhizomatikou. Je členem  Společnosti pro estetiku. Spolupodílel se na řešení grantech GAČR M. Nitscheho Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace a Fenomenologie zvukového prostředí. Je autorem skript Postmoderní filosofie, knihy Myslet z psychedelické zkušenosti. Transdisciplinární interpretace a spoluautorem knihy Antropologie vnímání. Ve své práci usiluje o hledání průniků mezi vědeckými obory - filosofií, psychologií, antropologií, estetikou a ekologickým myšlením a o nalezení komplexní transdisciplinární perspektivy.
 

 


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie a post-fenomenologická filosofie, filosofie tělesnosti, výzkum smyslovosti, post-strukturalismus a postmoderna, kognitivní antropologie, autoetnografie a symbolická antropologie, enaktivismus, transdisciplinarita, psychonautika a výzkum drogových zkušeností, filosofie médií, estetika.

 

 '
Významné publikace:

Pokorný, V., Martinec Nováková, L., Horský, J. (eds.) 2019. Antropologie vnímání. Praha: Togga.

Pokorný, V. 2018, Psychonauticon. A Transdisciplinary Interpretation of Psychedelic Experiences. Verlag Traugott Bautz.

Pokorný, V. 2016. Myslet z psychedelických zkušeností. Transdisciplinární interpretace. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Pokorný, V. 2016. Zdařilost, zvládání, teritorium: úvaha k étosu hranice. Československá Psychiatrie. Vol. LX. Supplement 1.

Pokorný, V. 2014. Jak jsme širocí? K pojmu kultury v současné kognitivní antropologii. In Horský, J., Hroníková, L., Stella, M., eds. (2014). Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha: Togga, s. 71-86.

Pokorný, V., 2014. Postmoderní filosofie. FF UJEP. Ústí nad Labem.

Pokorný, V. 2013. Biophenomenology of Altered States, in: Adams, C., Waldstein, A., Sessa, B., Luke, D., King, D., (eds.) 2013. Breaking Convention: Essays on Psychedelic Consciousness, London: Strange Attractor Press.

Pokorný, V. 2013. Teorie představivosti v současných kognitivních vědách. In Marek, J., Vrabec, M. et al. 2013. Obrazotvornost v dějinách evroposké filosofie. Praha: TOGGA, s. 365-396.

Pokorný, V. 2011. Tělo jako součást technosféry. Filosofický časopis, 59 (1), 75-90.

Pokorný, V. 2001. Rychlost pohybu, rychlost času. In Cinepur, roč. 10, č. 18