týden vědy AV 2018   


V rámci týdne vědy Akademie věd 2018

prosloví Hynek Janoušek 5. listopadu 2018

přednášku na téma

Univerzita, emigrace, Terezín.
Osudy pražských německých filosofů před druhou světovou válkou

 

Anotace:

Většina pražských německých filozofů před 2. světovou válkou vycházela z díla Masarykova učitele Franze Brentana. Jejich myšlení se šířilo i mezi německé literáty židovského původu (Brod, Kafka). Na osudech a úvahách těchto myslitelů (Ehrenfels, Bergman, Kraus, Winter, Utitz) lze osvětlit zlom, který pro ně znamenal vznik Československa, a osudovou volbu, jíž byli zastánci Brentanovy racionálně orientované filozofie vystaveni po mnichovské krizi.