ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

gacr2        GRANTOVÉ A JINÉ PROJEKTY ŘEŠENÉ ČLENY NAŠEHO ODDĚLENÍ         av cr logo cs

 
     


"TVÁŘ PŘÍRODY" V SOUČASNÉ FRANCOUZSKÉ FENOMENOLOGII.
VÝZVY NOVÉ METAETIKY A EKOLOGIE.


Řešitel: Karel Novotný
Poskytovatel: GAČR
Období: 2021 - 2023
   
     


FENOMENOLOGICKÁ ZKOUMÁNÍ
ZVUKOVÝCH PROSTŘEDÍ


Řešitel: Martin Nitsche
Poskytovatel: GAČR
Období: 2020 - 2022
   
     


TECHNOLOGIE JAKO MÉDIUM:
BENJAMINOVSKÁ TECHNO-ANTROPOLOGIE


Řešitel: Martin Ritter

Poskytovatel: Ministerstvo školství a tělovýchovy
Období: 2020 - 2022
   
     


HUDBA A OBRAZ
V MYŠLENÍ DVACÁTÉHO STOLETÍŘešitel: Josef Fulka
Poskytovatel: GAČR
Období: 2019 - 2021
   
     

 

K NOVÉ ONTOLOGII
SPOLEČENSKÉ SOUDRŽNOSTIŘešitel: Petr Kouba
Poskytovatel: GAČR
Období: 2019 - 2021
   
     
 

APRIL 

NÁSTROJE ROZVÍJENÍ ETICKÉ KULTURY
V ČESKÉ STÁTNÍ SPRÁVĚŘešitel: Petr Urban
Poskytovatel: TAČR
Období: 2018 - 2021

   
     
 

APRIL 

JEDNOTA A MNOHOST
V SOUČASNÉM MYŠLENÍŘešitel: Michael Hauser
Poskytovatel: GAČR
Období: 2017 - 2019

   
     


ZA FENOMENOLOGII SOCIALITY
 Řešitel: Petr Kouba
Poskytovatel: GACŘ
Období: 2016 - 2018
   
     
 

PERFORMATIVITA VE FILOSOFII:
KONTEXTY, METODY, DŮSLEDKYŘešitelka: Alice Koubová

Poskytovatel: GAČR, program Juniorské granty

Období: 2016 - 2018   
   
     


ŽIVOT A PROSTŘEDÍ.
FENOMENOLOGICKÉ VZTAHY 
MEZI SUBJEKTIVITOU
A PŘIROZENÝM SVĚTEM Řešitelé: Karel Novotný a Hans Reiner Sepp 
Poskytovatel: GAČR   
Období: 2015 - 2017
   
     


OD LOGICKÉHO OBJEKTIVISMU K REISMU:
BOLZANO A BRENTANOVA ŠKOLA


 
Řešitel: Robin Rollinger
Poskytovatel: GAČR
Období: 2015 - 2017
   
     


METODOLOGICKÁ PŘEDNOST SPLETI:
TEORIE A APLIKACEŘešitel: Martin Nitsche
Poskytovatel: GAČR
Období: 2014 - 2018                                                             
   
     


FILOSOFIE V EXPERIMENTU


 
Řešitelé: Alice Koubová, Jan Puc
Poskytovatel: AV ČR, program Mezinárodní spolupráce
Období: 2012 - dosud
   
     


EMPATIE - MEZI FENOMENOLOGIÍ A NEUROVĚDAMIŘešitel: Petr Urban
Poskytovatel: GAČR,
program Postdoktorandské granty
Období: 2012 - 2014
   
     


FILOSOFICKÉ VÝZKUMY TĚLESNOSTI: 
TRANSDISCIPLINÁRNÍ PERSPEKTIVYŘešitel: Karel Novotný
Poskytovatel: GAČR
Období: 2010 - 2014    
   
     


RELEVANCE SUBJEKTIVITY.
OTÁZKY FENOMENOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU
 K TÉMATŮM HUMANITNÍCH VĚD Řešitel: Karel Novotný
Poskytovatel: AV ČR
Období: 2012 - 2014
   
     


EMOCIONALITA A TĚLESNOSTŘešitel: Petr Kouba
Poskytovatel: GAČR
Program Postdoktorandské granty
Období: 2007 - 2009
 
   
     


JAZYK A SUBJEKTIVITA
V MYŠLENÍ 18. STOLETÍŘešitel: Josef Fulka
Poskytovatel: AV ČR
   
     


FENOMENOLOGIE A FILOSOFIE ŘEČIŘešitel: Jakub Čapek
Poskytovatel: AV ČR