ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

Aktuality

 

SVOBODA A EMANCIPACE

 RitterSwain1a

První živé setkání OSKF po karanténě a prázdninách se uskuteční v pondělí 14. 9. 2020 od 16. hodin v AKC FLÚ AV ČR.

 


DELEUZE AND GUATTARI STUDIES
CAMP AND CONFERENCE
PRAHA 2020

Konference odložena na rok 2021


PROMO VIDEO

 


NOVÁ KREV

TICHO!
FILOSOFOVÉ PO WITTGENSTEINOVI

 novakrev

NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA
UVÁDÍ PROJEKT ALICE KOUBOVÉ
TICHO! FILOSOFOVÉ PO WITTGENSTEINOVI

STŘEDA 29. 01. 2020
FOYER NOVÉ SCÉNY
20:00

 


Během tohoto večera se budete moci seznámit se scénicky zpracovaným výběrem reflexí, jejichž autory jsou studenti/-tky nebo badatelé/-lky v oboru filozofie.

Číst budou herci ze souboru Činohry Národního divadla a společně se pokusí rozžít filozofické úvahy, které vzniknou na základě inscenace Oběd u Wittgensteina, kterou uvádíme ve Stavovském divadle.

Protože autoři svými eseji rozvíjejí, komentují, doprovázejí, nebo polemizují s představením T. Bernharda Oběd u Wittgensteina bude tuto Novou krev charakterizovat hledání možných, odhadnutelných či nečekaných propojení mezi filozofií a jevištěm, a to v kontextu naléhavých společenských i mezilidských témat, jak už to u her T. Bernharda většinou bývá.

 

 

ROZHLASOVÉ REFLEXE

 Vltava ČRo logo
Členové našeho oddělení jsou pravidelnými hosty Petra Šourka v rozlasových Reflexích věnovavých historii a filosofii.

14. 12. 2019 vystoupili v pořadu Myšlení v chodu Alice Koubová, Martin Ritter a Joe Grim Feinberg, kolega z Oddělení pro studium moderní české filosofie.

mysletvchodu

23. 11. 2019 vystoupil Petr Kouba v pořadu Cizinec rozum, spolu s Ondřejem Vášou z Katedry elektronické kultury a sémiotiky FHS UK.

cizinec rozum

 30. 03. 2019 vystoupil Michael Hauser v pořadu Paradoxy autenticity věnovaném knize Joe G. Feinberga.

paradoxautenticity

 


ALMANACH KUBINSTADT

 AK3

Martin Nitsche a Vít Pokorný se podíleli na tvorbě a vydání Almanachu Kubinstadt.
Křest knihy proběhl 27. 11. 2019 v Městské knihovně v Litoměřicích
Asociace Kubinstadt ve svých almanaších již několik let mapuje místní uměleckou scénu v Litoměřicích a okolí. Letošní ročník byl podpořen v rámci projektu AV21.

Facebooková událost: 
https://www.facebook.com/events/2579604478797054/

 

  

WALTER BENJAMIN
A/JAKO ÚKOL PŘEKLADATELE

 spektrum logo

Martin Ritter, spolu s M. Pokorným a V. Jičínskou
vystoupili
11. prosince od 20:00
v Prostoru 39  v Řehořově ulicii 33/39, Praha - Žižkov
v diskusním pořadu Spektrum,
který pořádá Institut pro studium literatury a moderovalo ho Mariana Prouzová


Anotace diskuse:

„Stejně jako na sebe musejí do nejmenších detailů navazovat, avšak nemusejí se podobat, střípky nádoby, abychom je mohli spojit dohromady, musí také překlad, místo aby napodoboval smysl originálu, láskyplně a do posledního detailu vštípit jeho způsoby mínění do svého vlastního jazyka, aby se oba coby střepy vyjevily jako úlomky nádoby, úlomky vyššího jazyka.“ (Úkol překladatele, přeložil Martin Ritter)

Myšlení Waltera Benjamina se vyznačuje jak složitostí a originalitou konceptů, tak výjimečností a vytříbeností jazykovou. Setkání s překladateli Martinem Ritterem a Martinem Pokorným a s germanistkou Veronikou Jičínskou si klade za cíl představit dosavadní české překlady Benjaminových textů a zpřítomnit specifika Benjaminova jazyka.Pozornost bude tudíž soustředěna zejména k třísvazkovému výboru, které pro nakladatelství OIKOYMENH připravil Martin Ritter a k novému překladu Benjaminova spisu Původ německé truchlohry Martina Pokorného, stranou by však neměly zůstat ani překlady starší (výbory Dílo a jeho zdroj a Agesilaus Santander). Předmětem zájmu budou Benjaminovy inspirační zdroje – filosofie romantismu, novokantovství, židovská mystika, dialektický materialismus aj. – a jejich vliv na formování autorova pojmosloví. Dále pak vybrané “kritické“ pojmy – např. původ (Ursprung), nynějšek poznatelnosti (Jetzt der Erkennbarkeit), záchrana (Rettung), znázornění (Darstellung) aj. – jejichž překlad bezpochyby není prost obtížnosti. V neposlední řadě může jít o vybídnutí k úvaze o Benjaminově němčině jako takové či o Benjaminově pozoruhodném pojetí náležitého úkolu překladatele, formulovaném ve stejnojmenném textu.

 

 
LUMINA QUAERUNTUR
PRO G. DIERCKXSENSE

 diercxksens luminasigning

Geoffreymu Dierckxsensovi byla udělana prémie Lumina quaeruntur, která svým nositelům umožňuje založit vědecký tým a získat až 20 mil. korun na 5 let. Goeffrey díky této prémii založil Mezioborovou výzkumnou laboratoř pro bioetiku, která bude součástí našeho oddělení.
GRATULUJEME!
Lumina 2019 59

Ohlasy na udělení prémie v médiích:

Hospodářské noviny: V Česku vznikne speciální tým právníků pod hlavičkou Akademie věd, zabývat se bude ochranou klimatu
ČTK: AV ocenila talentované vědce prémií Lumina, vytvoří vlastní týmy
Věda a výzkum: Akademie věd ČR udělila cenu Lumina šesti vědcům
Blesk: Mladí vědci dostali miliony. Utratí je za diamanty i cesty do Afriky

 

 
K ČEMU POTŘEBUJEME
POLITICKÉ STRANY?

 akademické forum Stránka 1

Akademické fórum pořádá druhé kolo veřejných diskusí, tentokrát na Gymnáziu v Teplicích na téma K čemu potřebujeme politické strany?

 

 
CENA AV CR PRO ALICI KOUBOVOU

 Ceny AV CR 2019 Villa Lanna 135

Alice Koubová
obdržela
Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
zejména za vytvoření konceptu veřejných debat na sociální a politická témata a specifického formátu veřejných diskuzí v Národním divadle v rámci
tzv. ND Talks.

Gratulujeme!!

 

 
ETIKA VEŘEJNÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE

 1516261 qog en

 

Petr Urban navštívil The Quality of Government Institute ve Švédském Gothenburgu s přednáškou
Civil Service Ethics in the Czech Republic: Recent Developments and Challenges

Abstract: The aim of this presentation is to discuss the possibilities and challenges in building an ´ethics infrastructure´ in Czech civil service. First, I will describe the recent history and current state of civil service ethics in the Czech republic and zoom in on several ongoing reforms, such as the revision of the Code of Ethics for Czech Civil Servants. Then I will focus on the methods and preliminary results of my research project on developing an ethical culture at the Czech Ministry of Transport. I will highlight what I've learnt from hands-on experience about the prospects and challenges of the ongoing initiatives and suggest some conclusions that I consider as most important with regard to further directions of the development of civil service ethics not only in the Czech Republic.

 

 
SOPHERE KONFERENCE 2019

 Sophere poster

Martin Nitsche

přednese 10. 10. 2019
více-prezidentskou přednášku
na druhé oblastní konferenci
Společnosti pro fenomenologii náboženské zkušenosti, kterou hostí
Oddělení filosofie, psychologie a teologie
Valparaiso University ve státe Indiana, USA.
Program ke stažení: 

 


RESEARCH SUMMER SCHOOL
OF GENETIC PHENOMENOLOGY 2019

 Novotny gphen waršava2019

Karel Novoný spoluorganizoval
Výzkumnou letní školu genetické fenomenologie,
kterou pořádala
International Network for Genetic Phenomenology and Human Sciences a hostila Polská akademie věd.

 

 
LETNÍ ŠKOLA HUMANITNÍCH STUDIÍ 2019

 LHS PLAKT ZS 2019 page 001

M. Nitsche a Vít Pokorný budou přednášet na
Letní škole humanitních studií Filosofické fakulty UJEP
v Ústí nad Labem o vztahu filosofie a veřejného prostoru a o filosofické antropologii.

 

 
LETNÍ ŠKOLA FILOSOFIE UHK 2019

 letniškolafilosofie2019

Hynek Janoušek bude přednášet na Letní škole filosofie Univerzity Hradec Králové o Deleuzově Humovi.

 

 

HRANICE ROZUMU

 limitsofreasonklee

Ve dnech 28. - 31. 09. 2019
pořádal Filosofický ústav
pod taktovkou H. Janouška a kolegů
mezinárodní konferenci o Hranicích rozumu
věnovanou klasickému racionalismu 18. a 19. století.

 

 
MICHÄEL LÉVINAS V PRAZE

 MICHAEL LEVINAS

V rámci mezinárodního workshopu Music after Schönberg se 24. 09. 2019 v Lichtenštenjském paláci uskuteční koncert a přednáška Michäela Lévinase.
Bližší informace: Philolakallia - M. Lévinase

 

 
HUDBA PO SCHÖNBERGOVI

 hatred schonberg

Josef Fulka a Jan Bierhanzl
organizují ve dnech 24 - 25. 09. 2019
mezinárodní workshop na téma
Hudba po Schönbergovi:
filosofické a literární aspekty

 

 
FILOSOFOVÁNÍ JAKO
PROMĚŇUJÍCÍ ZKUŠENOST

 TransformativePoster
 

Alice Koubová
byla na konci července 2019 pozvána na přednášku na Univerzitu v Kostnici.

 

 
HRANICE MIGRACE

 hranice migrace
 
Na vlnách českého rozhlasu věnují tři díly filozofických reflexí migraci. V tom prvním jsou hosty Petra Šourka filozof Petr Kouba a sociální antropolog Jakub Grygar. A ve středu naší pozornosti je státní aparát a státní hranice.

 

 
FILOSOFICKÉ PROBLÉMY V ZÁKLADECH ARITMETIKY

 hopkins
 
ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

Filosofický ústav AV ČR

zve na závěrečnou pražskou přednásku
profesora Burt C. Hopkinse
na téma
PHILOSOPHICAL PROBLEMS
IN THE FOUNDATION OF ARITHMETIC:

ANCIENT AND MODERN

 
Čtvrtek, 23. května 2019 od 18 hodin
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1 Praha,
seminární místnost 124a

 

 
TECHNIKA JAKO MÉDIUM VNÍMÁNÍ

 ritter technikamedia 2019

 

TECHNIKA JAKO MÉDIUM VNÍMÁNÍ.
BENJAMINOVA ANALÝZA
Martin Ritter | Filosofický ústav AV ČR
Pondělí 29. 4. 2019 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská | Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1

 

 
FENOMENOLOGIE A ŘECKÁ FILOSOFIE

 hopkins ufar2019

 


PARADOXY AUTENTICITY

 paradoxyautenticity

Rozhovor na Českém rozhlase
s J. Feinbergem a M. Hauserem
Prvním hostem je americký filozof, který tančil ve slovenském folklórním souboru. Joe G. Feinberg hovoří o svém terénním výzkumu autenticity. S klasickou kritikou autenticity - Adornovým „žargonem autenticity“ nás seznámí druhý host, Michael Hauser. Hraje a zpívá folklorní soubor Hornád a slovenská punková skupina Horkýžeslíže. Pořad připravil a provází jím Petr Šourek.

A k tomu jako bonus starší rozhovor
s M. Hauserem z roku 2015
o náboženství
vysílaný v rámci pořadu HERGOT!


Hergot! Renegades 7: Od jezuitů ke křesťanskému ateismu

 

 

 

 

 
JAK SE MĚNÍ PŘEMÝŠLENÍ O DROGÁCH?

 pokornýrozhlasdrogy
 
Rozhovor Českého rozhlasu
s Vítem Pokorným
"Pusťte si rozhovor o přístupech k drogám a jejich historii. Kde se vůbec vzalo slovo droga, jak mění společnosti? Kdo je chce ovládat, brát nebo zakazovat?"

 


ONTOLOGICKÝ OBRAT
A DIGITÁLNÍ ANTROPOLOGIE

 ontolobratdigitantro

Studentský spolek antropologie a etnologie
ANTRE
uspořádal
04. 04. 2019
přednášku

Víta Pokorného

na téma 
Ontologický obrat a digitální antropologie

 

 
SANDOZ EXPERIENCE

 sandozexp

Pragovka Gallery
aThe White Room
Vás srdečně zvou na další korzování po Pragovce,
jehož podtitulem je SANDOZ EXPERIENCE.
Součástí bude přednáška Víta Pokorného, promítání filmů z archivu společnosti Sandoz,
ale také kurátorská prohlídka, setkání s umělci a samozřejmě trocha korzování po Pragovce

 

 
PŘECHOD, PUD SMRTI A VZKŘÍŠENÍ

 
Záznam přednášky M. Hausera
přednesené účastníkům
Letní filosofické školy 2018
na téma
Situace přechodu, pud smrti a vzkříšení

 


PŘÍMÁ VERSUS ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE

 akademickeforum

Akademické fórum
pořádá svou první veřejnou debatu
v kulturním prostoru Hraničář v Ústí nad Labem,
a to již 5. 4. 2019

 

 
KONEC LIBERÁLNÍ UTOPIE
A POPULISTICKÁ IMAGINACE

 Pražské kreativní centrum

Michael Hauser prosloví
26. 03. 2019
v Pražském kreativním centru
přednášku na téma
Konec liberální utopie a populistická imaginace

 


FENOMÉN EXISTENCIÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

exisatpsycho


Petr Šourek z Rádia Wave se zaměřil na psychoterapeutické směry inspirované fenomenologií. Jeho hosty jsou Petr Kouba – filozof a autor knihy Fenomén duševní poruchy, a psychoterapeut Pavel Pavlovský, který ve své praxi vychází z daseinsanalýzy, terapeutického směru inspirovaného fenomenologií, Edmundem Husserlem a především Martinem Heideggerem.

 


MORÁLNÍ ŽIVOT VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
KANADSKÁ PŘEDNÁŠKA

 poster Petr Urban Ottawa

Petr Urban prosloví přednášku na téma
Morální život veřejných institucí
na Fakultě sociálních věd Ottawské univerzity

 


ZVÍŘATA A ETIKA
VIDEO ZÁZNAM DISKUSE

 
V letošní první Filosofické kavárně přišli diskutovat Petr Urban a Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu AV ČR, které doplnil David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR.

 

 
ENAKTIVISMUS A ETIKA PÉČE

 

V lednu 2019 proslovil Petr Urban přednášku
na Institutu pro kognitivní vědy Univerzity v Osnabrücku
na téma Enaktivismus a etika péče

 

 
BADATELSKÝ POBYT BURTA C. HOPKINSE

 hopkins


V únoru zahajuje svůj čtyřměsíční badatelský pobyt na Filosofickém ústavu americký filosof Burt C. Hopkins. Nejznámější Hopkinsova práce se zabývá původe logiky u E. Husserla a J. Kleina, Publikoval také texty věnované Heideggerovi, Derridovi, Platónovi či Kantovi.

Hopkinsův profil na Wikipedii

 

 
POČÁTKY MODERNÍ PSYCHONAUTIKY

 pokorny pocmodpsych

 

Moderní psychonautika je experimentální a teoretická praxe spojená s užíváním psychoaktivních látek. Souvisí s dovozem, výrobou a posléze studiem těchto látek v Evropě od konce 18. století do současnosti. Dějiny psychonautiky ve smyslu psaní o psychotropních substancích se odvíjely v několika fázích počínaje první polovinou 19. století a konče současnou psychedelickou renesancí. Každá z těchto fází byla spojena s jinými látkami: s opiem a hašišem, s rajským plynem a meskalinem, s psilocybinem a LSD, případně s kokainem. Užívání a reflexe těchto látek je úzce spjata s rozvojem moderního umění a literatury od dob romantismu, ale zasahuje také do věd o člověku, zejména do psychologie a psychiatrie, ale také do filosofie nebo antropologie. Psaní o drogách se postupně vyvinulo ve specifický žánr na pomezí vědy, umění a literatury. Cílem přednášky je představit základní fáze psychonautiky, hlavní díla a osobnosti, jež přispěly k jejímu rozvoji, a zamyslet se nad vztahem drogového experimentu a moderní kultury.

 

 ROZHOVOR S JAKUBEM ORTEM O KLINICE

 
Web iDnes.cz uveřejnil rozhovor s Jakubem Ortem,
teologem, aktivistou a mluvčím centra Klinika.

"Je to důvod, proč jsme vědomě přikročili k občanské neposlušnosti. Abychom dotlačili státní instituce k tomu, že nám sdělí, na základě jakých hodnot a jakých předpokladů a cílů se rozhodují. A co bude s majetkem ve městě, v němž žijeme. Každý by měl mít právo mluvit do toho, jak se bude rozvíjet město, ve kterém žije."

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klinika-obsazeni-vyklizeni-praha-zizkov-ort.A190110_172911_domaci_ble

 

 
CARING DEMOCRACY

ZÁVĚREČNÝ PROSLOV JOAN TRONTO

 
Na webu Care ethics Research Consortium
byla zveřejněna zpráva o pražské konferenci
Caring Democracy:
Current Topics in the Political Theory of Care
spolu s videozáznamem závěřečného proslovu
hlavní mluvčí konferene
Joan Tronto

 


FILOZOFIE
A UMĚNÍ
VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

buletin alice 11 18


V novém čísle Akademického buletinu Akademie věd ČR
vyšel rozhovor s Alicí Koubovou
na téma 
Filozofie a umění ve veřejném zájmu.
Rozhovor naleznete na stránkách 14 - 16.

 


VYUŽITÍ PSYCHEDELIK V PSYCHIATRII
A PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

 Image may contain: 2 people


Vít Pokorný se zúčastní moderované diskuse, která je součástí doprovodného programu výstavy Topografie pozornosti - Zpřítomnění v Galerie Hraničář a festivalu FIK 2018. Vznikla ve spolupráci s organizací A2 kulturní čtrnáctideník

Aktuální téma, které se zabývá tenkou hranicí mezi normalitou a duševní nemocí, a reflektuje fakt, že v posledních letech se mění pohled na obtížné psychické stavy i na péči o ty, kteří jimi trpí. Jaký je problém v nedostatku příležitostí s někým si popovídat, někomu se svěřit, najít někoho, kdo naslouchá. Jak by moderní péče o duši mohla v budoucnu vypadat - jak je v některých případech už teď uplatňovat. O léčbě úzkosti i o tom, co čeká nastupující generaci. 

Hosté:
IVANA ŠPILLAROVÁ, členka terenního týmu Centra duševního zdraví v Brně, autorka kvalitativního výzkumu na téma zkušenosti s psilocybinem z dlouhodobé perspektivy.
JINDŘICH JAŠÍK, autor autobiografické knihy Cesta ze schizofrenie.
VÍT POKORNÝ, filozof, autor knihy Myslet z psychedelických zkušeností.
Moderátorka:
MARTINA FALTÝNOVÁ

 


HODNOTA VEŘEJNÉ INTEGRITY

 bsg bi logo


Nicolas Kirby, hlavní mluvčí konfercence

Etická kultura ve veřejné a státní správě

zveřejnil zprávu o konferenci na stránkách
Blavatnik School of Government
Oxfordské univerzity.

 

 

MORÁLNÍ ŽIVOT VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

 unifi


Petr Urban pronese 21. listopadu
na Florentské univerzitě přednášku na téma

Morální život veřejných institucí
z perspektivy etiky péče.

 


POSLÁNÍ KULTURNÍCH INSTITUCÍ

 FilKav logo

Alice Koubová a Marta Ljubková

povedou veřejnou diskusi

o vztahu divadla, kultrního dědictví a kulturních institucí
s ohledem na současnou socio-kulturní situaci ve střední Evropě.

 

 

ETICKÁ KULTURA
JAK JSME NA TOM A KAM DÁL?

 Beseda.CB plakat

 
Petr Urban povede veřejnou diskusi

na téma etické kultury ve veřejných institucích

na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

Univerzita, Emigrace,Terezín

 týden vědy AV 2018
 

V rámci týdne vědy Akademie věd 2018

prosloví Hynek Janoušek 5. listopadu 2018

přednášku na téma

Univerzita, emigrace, Terezín.
Osudy pražských německých filosofů před druhou světovou válkou

 


CROSSING OVER
ON PSYCHEDELICS AND DEATH vit pokorny crossing ove

Video záznam přednášky Víta Pokorného z mezinárodní konference Beyond Psychedelics 2018, která se konala v červnu v Praze Holešovicích.

 


FILOZOFOVÉ RADÍ ÚŘADŮM

 LN Urban2
 
Článek v Lidových novinách od Martina Rychlíka o Petru Urbanovi a konferenci Etická kultura ve veřejné a státní správě oživuje staré tázání po vztahu filozofie a obce.

 


ETICKÁ KULTURA
VE VEŘEJNÉ A STÁTNÍ SPRÁVĚ

Zahlavi

Filosofický ústav AV ČR v rámci svého projektu rozvoje etické kultury v české státní správě uspořádal na toto téma mezinárodní konferenci, na níž vystoupily světové vědecké osobnosti z oblasti výzkumu korupce a služební etiky.

Zprávu o konferenci naleznete zde.

Konference byla organizována v rámci projektu TAČR: "Nástroje rozvoje etické kultury v české státní správě", jehož hlavním řešitelem je Petr Urban.

 


LETNÍ KONFERENCE 2018


Petr Urban se v srpnu a v září

zúčastnil několika významných konferencí

 
European Consortium for Political Research
2018 General Conference in Hamburg


22. - 25. 08. 2018


ECPR Logo

 


13th Annual, International, Interdisciplinary Conference
Philosophy, Politic, and Ethics in Contention


12. - 14. 09. 2018


organised by

 


2018 Care Ethics Research Consortium Conference


27. - 28. 09. 2018


organised by

the Care Ethics Research Consortium

at the

Výsledek obrázku pro portland state university

 

 

Emily Brontë (1818 – 1848)

charlotte bronte pionera escritora

 Workshop
k dvoustému výročí jejího narození

19. 10. 2018

FILOSOFICKÁ FAKULTA UK
místnost 104


PROGRAM

10:00 – 10:45 Libuše Heczková (Oddělení české literatury a komparatistiky, FF UK)
Česká recepce Emily Brontë
10:45 – 11:30 Eva Kalivodová (Department of translatologie FF UK)
Bouřlivé výšiny, Vichrné návrší nebo Na větrné hůrce: Kde hleda Emily Brontë v českých překladech?

 11:30 – 12:00 přestávka

12:00 – 12:45 Zdeněk Beran (ÚALK FF UK)
Heathcliff, Lockwoodův doppelgänger? Aneb Za zrcadlem a s čím se tam Lockwood setkal.
12:45 – 13:30 Josef Fulka (FHS UK, Filosofický ústav AV ČR)
70 x 7: Náboženství, civilizace and a přirozený stav u Emily Brontë

13:30 – 14:00 přestávka

14:00 – 14:45 Veronika Flanderová (ÚALK FF UK)
Heathcliff, it’s me
14:45 – 15:30 Olga Stimson
Na Větrné Hůrce – nezpochybnitelná výpověď romantismu?

Všichni zájemci jsou vítáni.

 

 
THE WORLD AND THE REAL

 World conference program Filip Karel Page 1


Karel Novotný pořádá mezinárodní konferenci

THE WORLD AND THE REAL

organizovanou

Středoevropským institutem filosofie
Filosofickým ústavem AV ČR a
Fakultou Humanitních studií UK

 


MYSLET SPLEŤ

 image001

 


DĚJINY MODERNÍ PSYCHONAUTIKY

 Obrázek akce

 
Vít Pokorný přednese

12. 06. 2018

v Městské knihovně v Praze

přednášku na téma

Dějiny moderní psychonautiky

Anotace:
Moderní psychonautika je experimentální a teoretická praxe spojená s užíváním psychoaktivních látek. Souvisí s dovozem, výrobou a posléze studiem těchto látek v Evropě od konce 18. století do současnosti. Dějiny psychonautiky ve smyslu psaní o psychotropních substancích se odvíjely v několika fázích počínaje první polovinou 19. století a konče současnou psychedelickou renesancí. Každá z těchto fází byla spojena s jinými látkami: s opiem a hašišem, s rajským plynem a meskalinem, s psilocybinem a LSD, případně s kokainem. Užívání a reflexe těchto látek je úzce spjata s rozvojem moderního umění a literatury od dob romantismu, ale zasahuje také do věd o člověku, zejména do psychologie a psychiatrie, ale také do filosofie nebo antropologie. Psaní o drogách se postupně vyvinulo ve specifický žánr na pomezí vědy, umění a literatury. Cílem přednášky je představit základní fáze psychonautiky, hlavní díla a osobnosti, jež přispěly k jejímu rozvoji, a zamyslet se nad vztahem drogového experimentu a moderní kultury. 

 


NDTALKS:
SPOLEČNOST, HODNOTY, MANIPULACE

 


Alice Koubová

uvádí a moderuje

05. 06. 2018

veřejnou debatu 

v Národním Divadle

na téma

Společnost, hodnoty, manipulace


Anotace:
Ve své poslední knize Tyranie navrhuje Timothy Snyder několik jednoduchých postupů, jak může společnost odolávat manipulativní politice.
Mezi tyto postupy patří respekt k institucím, odolnost vůči rozdrolení do atomizované společnosti, či posilování vlastní sebeúcty. Takových cílů lze dosáhnout například tím, že si zástupci jednotlivých společenských skupin, profesních oborů, nebo institucí budou schopni uvědomit a formulovat principy, které jsou pro jejich činnost dlouhodobě rozvojové, v nějakém smyslu „šťastné“, tedy prospívající, podpůrné 
a rezistentní vůči zneužití toho, co umí. K sebe-úctě společenských skupin i jednotlivců patří také schopnost uvidět se z odstupu.

 

 
XIV. BRATISLAVSKÉ FILOZOFICKÉ DNY

 

Historickosť človeka?
25. – 26. máj 2018
Modra – Harmónia
Penzión Harmónia

 

Delegace Oddělení současné kontinentální filosofie

ve složení

P. Kouba, M. Nitsche, J. Bierhanzl, J. Ort a V. Pokorný

se zúčastnila

14. ročníku Bratislavských filozofických dnů

organizovaného Filosofickým ústavom SAV

ve spolupráci s OSKF FLÚ AV ČR

a BISLA: Liberal Arts College

PROGRAM Konference:

 


PSYCHEDELIC LESSONS 2018

 Psychedelic Lessons 2018

 

Vít Pokorný

vystoupil s přednáškou

Notes on the History of Modern Psychonautics

na mezinárodní konferenci

Psychedelic Lessons 2018

pořádanou

Slovenskou psychedelickou společností

 

 
DVĚ STOLETÍ KARLA MARXE

 


Jan Bierhanzl a Michael Hauser

vystoupili

s přednáškami

Marxova ontologie smyslového

a

Marxovo neidentické pojetí přírody

na konferenci

DVĚ STOLETÍ KARLA MARXE

kterou pořádala

Společnost pro filosofickou antropologii.

 

 
H. JANOUŠEK V CFS COPENHAGEN

 janoušek kodan


Hynek Janoušek je od května do října 2018

hostujícím výzkumníkem

v Center for Subjectivitiy Research v Kodani.

Během svého pobytu bude, mimo jiné, dokončovat překlad druhé části Humova Pojednání o lidské přirozenosti, psát o Humovi a Husserlově ranné teorii intencionality.

 


KNOWLEDGE, NESCIENCE,
AND THE NEW MEDIA

 

 

Martin Nitsche vystoupil s přednáškou

Mediation and Interface: Social Media as Locations in Transitive-Topological Sphere

v rámci 4. konference,

kterou pořádal

International Alfred Schutz Circle for Phenomenology and Interpretive Social Science.

 

 

 
JEDEN DEN S FILOSOFIÍ


Martin Nitsche vystoupil

05.04. 2018

s přednáškou

Filosofie E. Husserla a M. Heideggera

v rámci projektové výuky

na Gymnáziu v Mostě

 

 
O PŮVODU POJMU INTENCIONALITY

 husserlovo dědictví


H. Janoušek vystoupil s přednáškou

Zrod Husserlova pojmu intencionality

na workshopu

Husserlovo dědictví, 

který pořádalo

Centrum fenomenologického výzkumu FHS

ve spolupráci se

Společností pro filosofickou antropologii.

 

 
DIMENSIONS OF VULNERABLITY

 Uni logo


Jan Bierhanzl vystoupil s přednáškou

On the Problem of Weak Action: Arendt, Levinas, and Butler

na konferenci

Dimension of Vulnerability

kterou organizoval

Institüt für Philosophiie, Universität Wien

 

 

 WPSA MEETTING 2018
Logo Image
Petr Urban se ve dnech 29. - 31. března
v San Francisku zúčastní výročního zasedání
Western Political Science Association
s přednáškou
Towards a Caring Bureaucracy: The Case of Current Reform of Civil Service Ethics in the Czech Republic

 


IMAGE, PHENOMENON AND IMAGINATION
IN THE PHENOMENOLOGY
OF RELIGIOUS EXPERIENCE

slide2 3

Výzva k podávání příspěvků
na první bienální kongres
Společnosti pro fenomenologii náboženské zkušenosti
(Society for Phenomenology of Religious Experience)
konané ve spolupráci s Oddělením současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR.

 


CARING DEMOCRACY: CURRENT TOPICS

 

Petr Urban publikoval na webu Ethics of Care zprávu o konferenci Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care, kterou naše oddělení organizovalo v listopadu 2017.

 


CELEK JE NEPRAVDA

 Image may contain: text

Martin Ritter vystoupí s příspěvkem Celek je nepravda: k Adornově interpretaci Hegela na hegelovském workshopu Co je skutečné, je rozumné, který organizuje výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.

 

 
PAMĚŤ V AUTOBIOGRAFICKÉM TEXTU


 Výsledek obrázku pro rousseauVýsledek obrázku pro Michel LeirisVýsledek obrázku pro bohumil hrabal

 

Josef Fulka pronese přednášku pro Společnost pro estetiku na téma paměti:

John Locke kdysi definoval lidskou identitu schopností vědomě si vzpomínat na minulost. Existuje nicméně ještě jiný typ paměti, jehož zkoumání možná spadá spíše do oblasti literatury než filosofie (Marcel Proust z něho, jak známo, učinil samotný základ své románové estetiky): paměť mimovolná nebo šířeji afektivní. Zaměříme se na tři autory, kteří – každý svým způsobem – přispěli k našemu porozumění povahy tohoto druhého typu paměti: Jeana-Jacquesa Rousseaua, Michela Leirise a Bohumila Hrabala. Zdůrazníme také, že psaní o sobě samém, jak je tito tři autoři praktikují, si neklade za cíl pouze nalézt minulost prostřednictvím paměti, nýbrž objevit vlastní identitu v silném slova smyslu. Všichni tři se takto přidružují k oné myšlenkové tradici, kterou Michel Foucault ve svých posledních seminářích označil antickým výrazem parrhésia.

 

 

 
PSYCHEDELIKA A KAŽDODENNOST

 psychedelika a každodennost


Vít Pokorný přednesl

v knihovně K. H. Máchy

přednášku o psychedelikách a každodennosti

Anotace:

Zkušenosti navozené psychedeliky rozvracejí naše každodenní prožívání a otevírají nebezpečný svět halucinací. Přesto se dnes uvažuje také o jejich léčebném využití. Jaká jsou nebezpečí a pozitiva těchto zkušeností? A jak mohou obohatit náš obyčejný život?

 

 

COMPLEXITY OF POWER
IN THE LUDIC STANCE


Alice Koubová

vystoupí na konferenci, kterou pořádá
Institut für Angewandte Theatre Studien
při Justus-Liebig Universität Giesen

Desiring Powerlessness and Radical Change:
Technologies of Power, Affect, and Judgement in the Dispositifs of Art and Theatre

 

 Institut für Angewandte Theaterwissenschaft

 


ECONOMY AND ONTOLOGY:
THE MYSTERY OF POWER
IN THE PHILOSOPHY OF GIORGIO AGAMBEN


 
 

Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR
si Vás dovoluje pozvat na přednášku

Economy and Ontology: The Mystery of Power in the Philosophy of Giorgio Agamben 

kterou přednese kolega Lasha Matiashvili z Tbilisi State University in Georgia. 

Přednáška a diskuse proběhnou v pondělí 19. března od 17h v zasedací místnosti Centra medievistických studií (CMS) Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1 (1. patro).

Pracovním jazykem bude angličtina.

 


PHENOMENOLOGY OF
ACTION AND VOLITION
WORKSHOP

 Phenomenologyaction volition3


Workshop organizovaný Filosofickým ústavem a Rakouským Vědeckým Fondem.

Další informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


7. LACANOVSKÝ WORKSHOP V PRAZE

 
3. března 2018 v 10:00

 Akademické centrum Filosofického ústavu
Jilská 1, 110 00 Praha 1

pořádaný

Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School
a
Akademií věd České republiky -
Oddělením současné kontinentální filosofie 
 Lacan 1
 

Úvod do díla Jacquesa Lacana

Workshop povede Daniel Roy psychoanalytik
člen l’École de la Cause freudienne

POHLAVÍ A GENDER : PSYCHOANALYTICKÁ PERSPEKTIVA

Kromě Daniela Roy vystoupí:
Magdalena Kohout-Diaz s kasuistikou « Mladý muž a matrace »
Zuzana Svatošová (Pedagogická fakulta UK) s příspěvkem « Gender v obraze a vizuální gramotnost » 


Bližší informace: 
Josef Fulka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Magdalena Kohout-Diaz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tlumočení do češtiny je zajištěno

 

 
PERFORMING FOR OTHERS

A. Koubová a profesorka M. Nagel pořádají 16. 02. 2018 workshop na téma umění v socio-politických a interkulturních souvislostech navzaný

PERFORMING FOR OTHERS: LANGUAGE, POWER AND AGENCY IN A GLOBAL CULTURAL CONTEXT.

Workshop se věnuje čtení textů z oblasti kritické sociální teorie, kritické feministické teorie rasy, ale také filmům a sociálním médiím ve snaze porozumět transakční povaze interkulturních komunikačních strategií

 alice2

 

Akce se koná v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR v prvním patře na adrese Jilská 1.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 


NDTALKS:
NÁRODNÍ DIVADLO A KULTURNÍ DĚDICTVÍ DNES

 

 
20. 02. 2018
Moderuje: Alice Koubová
 
Účastníci: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský

Národní divadlo: nositel národního kulturního dědictví a výsostný prostor pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je to nesplnitelný paradox? Či slibná provokace? Jak toto zadání naplnit právě v dnešní politicko-společenské situaci? Co dnes chápeme jako naše národní dědictví? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat? Jaká historická paměť v nás vyvolává emoční odezvu, kvasí v nás a bublá? Jak tyto emoce umělecky kultivovat, jak o nich přemýšlet? Co nás z naší minulosti ovládá natolik, že je třeba spíše zastavit jeho mohutnou implicitní moc? Potřebujeme národní sebeujištění skrze takřka identické opakovaní minulého uměleckými prostředky? Potřebujeme narušovat naše kulturní stereotypy, měnit se uměním? Co tím získáme a co tím ztratíme? Jakou budoucnost tím budeme tvořit?

Srdečně vás zveme na diskuzní večer, ve kterém názory přizvaných odbornic a odborníků budou pouze důležitou předehrou pro společnou živou diskuzi na dané téma. Přijďte nám pomoci porozumět poslání Národního divadla, kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů.

Délka diskuze: 90 minut

 

 
RICOEUR SUMMER WORKSHOP
CALL FOR PAPERS

 

The Symbolic of Evil

25. - 29. 06. 2018

 
The Society for Ricoeur Studies and The Fonds Ricoeur have released a call for abstracts on
the six following topics (English only):
• Sin
• Dread
• From Spinoza to Freud
• Evil and its origins
• Omnipresent Tragic
• Evil and the challenges of justice
• Freedom and Evil

Instructions:
Please submit your abstracts (600- 1000 words) and your detailed bibliography by 
February 18, 2018 to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (EXTENDED DEADLINE).

Notification of acceptance will be sent out prior to
February 28, 2018.
Submission for final abstract (1000-1500 words)
and bibliography will be due by
April 15, 2018.

Note: Please kindly mention the page numbers for your main sources.

 

 

BETWEEN RESSENTIMENT
AND FORGIVENESS


 

 

Oddělení Současné Kontinentální Filosofie
Akademie věd ČR

uvádí

09. 02. 2018; 11:00

Akademické konferenční Centrum, Jilská/Husova

prof. MECHTHILD NAGEL
(SUNY Cortland)

 

Between Ressentiment and Forgiveness:
Transitional Justice in Rwanda
and South Africa


Jak traumatizovaní lidé reagují na nadměrný stres? Vraždy z pomsty lze pochopit, ale co kdyby byl namísto nich sestaven tribunál pro vyšetření pravdy a těm, kdo se přiznají ke spáchání zvěrstev byla poskytnuta amnestie? Globální komunita lidských práv vysoce ocenila nástupnické režimy v Jihoafrické republice a ve Rwandě za nadstandartní morální přístup a za zapojení běžných občanů do procesu hledání pravdy a smíření. V mé úvaze se věnuji kritické analýze restorativní spravedlnosti a epistemického útlaku

 


 GRANT TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

 
Tým ve složení A. Koubová, J. Hvorecký a P. Urban získal prostředky na uskutečnění grantu "Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě."

Rozpočet grantu je cca 6,2 mil. KČ a bude řešen v letech 2018 - 2021.

 

 

 
JACQUES RANCIÈRE: POLITIKA FIKCE

 Výsledek obrázku pro Jacques Rancière: Politika fikce

 

M. Hauser pořádá 7. února 2018

ve Veletržním paláci přednášku

známého francouzského filosofa J. Rancièra

Vstup volný

francouzsky, simultánně tlumočeno do češtiny

 


TRANSFORMATIVE IMPACT: HOW DO RELIGIOUS CONVERSIONS CHANGE OUR LIFE-WORLD?

Přednáška M. Nitscheho o fenomenologie náboženské konverze se konala v rámci konference

PHENOMENOLOGY IN DIALOGUE: RELIGIOUS EXPERIENCE AND THE LIFEWORLD

v Berkeley v Kalifornii.

 
 
Konferenci pořádala SOPHERE: Society for phenomenology of Religious Experience, jejímž je M. Nitsche členem.

 


IMAGINACE A MYŠLENÍ VE HŘE DĚJIN

V nakladatelství Pulchra vyšla další kniha J. Pechara o vztahu literatury a filosofie

 pechar imaginace ve hre

 

Vztah mezi myšlením a imaginací má zcela zásadní význam pro literaturu i filosofii. Kniha, v níž je konfrontováno středoevropské vnímání reality s myšlením sousedních kultur ovlivněných odlišnou historií.
Nová kniha Jiřího Pechara (1929), estetika, literárního teoretika, filosofa a překladatele vřazuje český pohled na prolínání filosofie a literatury do kontextu světové tvorby a uvažování. Některé Pecharovy úvahy mají své východisko v nazírání na určitá literární díla nebo na určité literární osobnosti, ať je to v souvislosti se středověkým myšlením Dantova Božská komedie, v souvislosti s úsilím o kulturní syntézu Goethe, nebo v souvislosti s nejdramatičtějšími aspekty života jednotlivce i společnosti rozbor románových děl Tolstého a Dostojevského. 
Proustovo dílo dalo příležitost rozvinout jeho úvahy o prožitku toho, co se vymyká času, ale zároveň s tím i vazbě na vlastní já. S tématem imaginace souvisí ovšem i pasáž věnovaná Freudově interpretaci snů a vzpomínek z raného dětství, na kterou navazuje i úvaha o roli, jakou v určitých literárních dílech hrálo srovnání života a snu. V souvislosti s křesťanstvím a vírou Pechar vede také úvahy nad některými myšlenkami Jana Patočky. Skutečnost, že se v sledu jednotlivých partií knihy obráží i historie Evropy – se zvláštním zřetelem na historii českou, přemýšlí i nad někdejšími spory o smyslu českých dějin.

 


Když ruce mluví: Gesto a znakový jazyk 
v dějinách západního myšlení

V nakladatelství FF UK vyšla kniha J. Fulky o znakovém jazyce a hluchotě

 kdyz ruce mluvi fulka


Kniha filozofa, literárního teoretika a překladatele Josefa Fulky interpretuje některé - zejména filosofické - texty, jež tím nebo oním způsobem tematizují otázku gesta a znakového jazyka. V úvodu se zabývá některými metodologickými nesnázemi, které takový projekt nevyhnutelně obnáší, především složitým vztahem mezi gestikulací a znakovým jazykem. Až do 19. století nebyly tyto oblasti nijak striktně oddělovány a teprve ve století dvacátém se začala lingvistika znakových jazyků vyvíjet samostatně. První dvě kapitoly tematizují dvě paradigmata chápání hluchoty a znakového jazyka v západním myšlení: první z nich lze označit jako paradigma privativní, v jehož rámci je hluchota chápána jako deficit, druhé paradigma nahlíží hluchotu jako určitý typ diference, tedy jako přítomnost jiných komunikačních kompetencí a jiného "stylu" vnímání. Třetí kapitola se věnuje jazykovým genealogiím, především Condillacovi a Rousseauovi. A konečně poslední kapitola je věnována filosofii M. Merleau-Pontyho a jeho pojetí vztahu řeči a gesta.

 

100. VÝROČÍ ŘÍJNOVÉ REVOLUCE: 
rozhovor s M. Hauserem

M. Hauser poskytl serveru INFO.CZ rozhovor pod názvem:
100. výročí: Říjnová revoluce pomohla kapitalismu osvojit si lidskou tvář, tvrdí filosof Hauser.

 

 V rozhovoru se můžete také dočíst:

"Zdá se, že stoleté výročí revoluce oživuje myšlenku, dle které říjnová revoluce dopomohla kapitalismu k tomu, aby si osvojil lidskou tvář. V tom spatřuji jeden z významů říjnové revoluce."

 100VRSR lenin

"Potřebujeme zkrátka historický odstup. A právě díky jednomu století, které od říjnové revoluce uplynulo, se na ní můžeme podívat také jinak, než jenom jako na nástup tzv. totalitárního režimu, což je pojem, který je sám o sobě krajně problematický."

"Pokud v historii 20. století existuje nějaká skutečně radikální revoluce, tak je to právě tato, neboť se jí podařilo proměnit celkové uspořádání společnosti. Což se nepodařilo nikde jinde. Zároveň to byla změna, kterou lze označit za historicky jedinečnou. Vzniká totiž nový typ společnosti, ve kterém na začátku – prvních patnáct let – přestaly existovat sociální třídy jako předem dané rozdělení společnosti podle ekonomických pozic"

 

 

  
JE TŘEBA DEKOLONIZOVAT SVÉ MYŠLENÍ
  Rozhovor s Karlem Novotným na stránkách Fakulty humanitních studií, kde shrnuje svůj vztah k filosofii.   
 
Mimo jiné se v něm můžete dočíst:

"Filosofie i četba filosofů je individuální hledání, stejně jako například umělecká tvorba."

"Filosofie je myšlení, které čelí kritickým životním situacím a vážným teoretickým otázkám,... jde pod povrch věcí a dokáže oslovit lidi stejně hluboce jako velcí spisovatelé a básníci."

"Jde o to porozumět potřebě dekolonizace myšlení v mimoevropských prostředích, ale i o to, abychom se sami učili dekolonizovat svoje vlastní myšlení, otevírat se výzvám interkulturního dialogu, ale i kulturním a sociálním střetům, které přináší naše současnost." 

 


RADICAL REALISM AND SOVIET AVANTGARDE

 

Michael Hauser (Institut dephilosophie de l’Académie des
Sciences de République Tchèque) and the Radical Realists

7. 12. 2017

“Radical Realism” as the Appearance of the Soviet Avant-garde on the Contemporary Artistic Field

přednáška přednesená na mezinárodním kolokviu nazvaném

1917-2017: REGARDS CROISÉS SUR LES AVANT-GARDES ARTISTIQUES SOVIÉTIQUES, konaném na universitě Paris Nanterre - Université Paris 8

 Výsledek obrázku pro 1917-2017 REGARDS CROISÉS SUR LES AVANT-GARDES ARTISTIQUES SOVIÉTIQUES

 

 
HEROICKÝ ATEISMUS? 


přednáška v rámci mezinárodního festivalu 

LUTHERLENIN

sobota 2. 12. 2017
začátek 20:35

 Co hipster, to kazatel?
 

 V roce 1958 vydal český luteránský kněz a husitský teolog Josef Hromádka knihu Evangelium für Atheisten (Evangelium pro ateisty), ve které se snažil sladit křesťanské doktríny a sociální etiku s explicitně anti-nábožnými dogmaty komunismu. V českých zemích má ateismus dlouhou tradici, jako forma odporu proti moci státu a náboženství. Během doby reálného socialismu se anti-náboženský postoj stal státním postojem. Dnes se většina českých občanů nazve ateisty, ale v užším výzkumu se mnozí označí za věřící. Jak to jde dohromady?

Účastníci tohoto německo-česko-rakouského sympozia mluví a diskutují o víře a nevíře v post-náboženské a post-ideologické společnosti.

Spekulativní úvod od Michaela Hausera

Jak pojmenovat dobu ve které žijeme? Co by Luther a Lenin řekli o naší současnosti a o nás samotných? Jak by uvažovali o naší přítomnosti? Co by dělali na našem místě? Vést dialog s nepřítomnými postavami vyžaduje mód tvořivosti a politické aktivity. Michael Hauser se v imaginárním rozhovoru s nepřítomným M. Lutherem a V.I. Leninem pokouší o filosofickou diagnózu naší doby.

 


FILOSOFIE MÉDIÍ


 Filosofie medii pokorny
 

Média jsou ve formě obrazů či písma nedílnou součástí lidské civilizace od jejích počátků. Jsou to prostředky komunikace,  společného utváření sdílených lidských světů. Média jako technické nástroje rozšiřují a proměňují způsob lidské existence na rovině psychické, sociální, politické i obecně kulturní. Od vynálezu písma se však mediální situace několikrát proměnila – s vynálezem knihtisku, telegrafu nebo televize se objevily nové formy komunikace, nové formy sociální organizace a nové formy politické moci. Cílem přednášky je proto položit si následující otázky:

Jaké jsou obrysy naší současné mediální situace? Jaké změny v povaze lidského myšlení, sociality, ekonomické a politické organizace přinášejí síťová, integrovaná média, responzivní technologie a umělá inteligence? Před jaké výzvy nás staví vše prostupující medialita globálního propojení? Jak se liší lidé internetového věku od lidí předchozích mediálních období?

 


BABIŠ JE MALÁ NEMESIS

 hauser pozice
 

Rozhovor s M. Hauserem na téma populismus na webu Česká pozice "Trump je něco jako Nemesis liberálních demokratů"

Mimo jiné se zde dočtete: "Populismus je, skoro bych řekl, pokusem o obnovu základů liberální demokracie v čase její krize"

 

 
PŘEKLADY KNIH ETIÉNNA BALIBARA

 
spinozapolitika       nasiliacivilita


Josef Fulka a Jan Petříček představí v Knihovně J. Palacha překlady knih Étienna Balibara.

Násilí a civilita a Spinoza a politika

Facebooková pozvánka

 

 

 
FILOSOFIE JAKO VĚČNĚ OTEVŘENÁ OTÁZKA

 A 03 2017 web


V posledním čísle časopisu Akademie věd
 A: věda a výzkum 
vyšel článek o filosofii, v němž vystupuje také A. Koubová a hovoří tam o vztahu performance a filosofie.

 


PAUL RICOUEUR'S MORAL ANTHROPOLOGY

 dierckxsens ricoeur
 

Nový člen Oddělení současné kontinentální filosofie, filosof z Universiteit Antwerpen Geoffrey Dierckxsens vydal v nakl. Rowman & Littlefield knihu 

Paul Ricoeur's Moral Anthropology: Singularity, Responsibility, Justice.

 

 


KONFERENCE V LISTOPADU 2017


Členové našeho oddělení pořádají v listopadu 2017 tři mezinárodní konference:


1) Petr Kouba a spol. pořádá ve dnech 1. - 3. 11. 2017 konferenci Towards a phenomenology of social change

 Socialchangeflyer2 1

 

2) Michael Hauser a spol. pořádá ve dnech 14. - 15. 11. 2017 konferenci 1968- 1989: Paris - Prague.

 89 68 A5 progr web

 

3) Petr Urban a spol. pořádá ve dnech 23. - 24. 11 konference Caring Democracy: Current topics in the political theory of care.

caring democracy

 

RESEARCH FELLOWSHIP PRO M. RITTERA VE WEIMARU
Náš kolega M. Ritter bude tento podzim působit jako research fellow na IKKM (Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie na Bauhaus Universit'at ve Weimaru.


 ikkm marke farbig 500

 


PRÁZDNINY V HELSINKÁCH

 uniartshelsinki 500
 
Alice Koubová vedla úspěšný intenzivní kurz pdo názvem "Once again: the Self! On subjectivity in theatre and performance art", a to na Theatre Academy, která je součástí University of Arts v Helsinkách.

theateracademyHelsinki 500


Prázdninové foto: Socha, kterou darovalo Rusko Finsku v roce 1989.

 

 
OHLASY NA KONFERENCI PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017


1) Rozhovor s hlavní mluvčí Susan Kusick o hudbě a mučení na stránkách rádia Wave

 suzanne cusick 1 0x768p0 500

2) Rozhovor s organizátorkou Performance Philosophy Prague Alicí Koubovou: Audio rozhovor na stránkách Českého rozhlasu.


aliceakce5 500


3) Netradiční konference mezi filosofií a uměleckou akcí.

článek na webu Akademie věd o konferenci Performance philosophyPrague 2017

 


FILOSOFICKÁ PÉČE O TĚLO


H. Janoušek a P. Urban se úspěšně zúčastnili Jindřichohradeckého 1/2 maratonu.

 JHpulmaraton.diplom 500

 


PERFORMANCE PHILOSOPHY PRAGUE 2017


V Praze se díky Alici Koubové uskutečnila The 3rd biennial performance philosophy conference pod názvem How does philosophy act?

 theme 500

 

 
PHENOMENOLOGY AND ECOLOGY
PHÄNOMENOLOGIE UND ËCOLOGIE


Středoevropský institut filosofie ve spolupráci s FHS UK a Filosofickým ústavem AV ČR pořádá mezinárodní konferenci na téma Fenomenoologie a ekologie

Program conference
 PROGRAMMÖkologie Page 1