careehticscitizenshipstate  

Urban, P., Ward, L., (eds.)
Care Ethics, Democratic Citizenship and the State

Kniha se zabývá teoretickým vývojem politické teorie péče a novými aplikacemi etiky péče v různých kontextech. Jednotlivé kapitoly přinášejí originální a neotřelé pohledy na základní pojmy a témata politicky orientované etiky péče: demokratické občanství, sociální a politická účast, morální a politické vyjednávání, solidarita či situované ohleduplné poznání. Kniha je příspěvkem k současným diskuzím o zavádění tržních principů do oblasti péče a vyrovnává se s tématy jako je státní poskytování péče nebo pečující demokratické instituce. Vyjadřuje se k současným politickým a společenským výzvám včetně krize západní demokracie ve vztahu k nárůstu populismu a politiky identity po celém světě. V celku představuje kniha perspektivy mnoha teoretiků a teoretičk péče ze tří různých kontinentů a deseti zemí a zpřístupňuje jejich jedinečné lokální zkušenosti týkající se různých socio-politických a kulturních kontextů.