ND TALKS:
KULTURNÍ INSTITUCE
MEZI
STÁTEM, SPOLEČNOSTÍ A TRHEM

13. 01. 2020

18 - 19:30 H.

NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

 

   ndtalks  

 

Složitý vztah mezi státem, občanskou společností a trhem vytváří prostor, v kterém se umění uskutečňuje v rámci takzvaných kulturních institucí. Co je to kulturní instituce, jaké jsou její předpoklady, podmínky, modality? Jak může kulturní instituce aktivně působit v takto popsaném veřejném prostoru? Považujeme kulturní instituce a její představitele za nositele specifických hodnot společnosti? A pokud ano, proč? Mají právo vyjadřovat se k veřejným otázkám více než někdo jiný? Mají sílu intervenovat, nebo jsou bezmocné? Je umění silnější, je-li institucionalizované, nebo je-li subversivní, anarchistické, intervenční?

Hosty debaty budou socioložka Tereza Stöckelová, člen garanční rady Národní galerie Josef Pleskot a Nataša Zichová z odboru umění Ministerstva kultury ČR. Moderuje filosofka působící na Filosofickém ústavu AV Alice Koubová.

❗ VSTUP ZDARMA ❗