alice4

Alice Koubová

sjostrom2

Kent Sjöström

 

 


Tělo jako prostředek

Workshop performativní filosofie

se koná na Akademii můzických umění v Praze

28. - 29. 3. 2019 

 

Problematika umělecké, etické a ideologické funkce těla je v současných diskusích o performativním umění všudypřítomná.
V posledních letech lze pozorovat zjevný obrat k otázkám ideologického a politického těla, zejména na příkladu feministického performativního umění nebo zohledňování post-koloniální perspektivy. Tento obrat lze chápat jako reakci na ty myšlenky dvacátého století, které zdůrazňovaly nezbytnost osvobození těla od společenského a sexuální potlačení za účelem dosažení svobodné a harmonické lidské bytosti. Současné divadlo a performativní umění přistupuje k tradiční fyzické reprezentaci divadelní role jako k výzvě a snaží se jí překonat, což je patrné např. v práci Gob Squad, Katie Mitchel či Rimini Protokol. Tělo již není chápáno jako zdroj autentické pravdy, jak tomu bylo v rámci avantgardy dvacátého století, ale spíše jako sociální konstrukt, který je tudíž možné podrobit zkoumání.