nonesofit  

Dan Swain
None so Fit to Break the Chains: Marx's Ethics of Self-Emancipation

V knize None so Fit to Break the Chains představuje Dan Swain svou interpretaci Marxovy etiky, která je východiskem jeho důrazu na sebeosvobození dělnické třídy. Swain tvrdí, že principy této etiky jsou relevantní i pro současnou politiku. V diskuzích o Marxově etice je motiv sebeosvobození často přehlížen, i když má zásadní vliv na jeho kritiku kapitalismu, na to, jaké navrhuje alternativy i na chápání jeho vlastní úlohy jako aktivisty a teoretika.
Východisko v problému sebeosvobození otevírá nové perspektivy na to, jak vykládat Marxe a jak chápat jeho základní pojmy jako je odcizení, vykořisťování a utopismus. Dovoluje také lépe uchopit vztah mezi kritickou teorií a praxí v současném situaci.