ambiguity of justice  

Goeffrey Diercksxsens (ed.)
The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricoeur's Approach to Justice

The Ambiguity of Justice přináší úvahy o Ricoeurově chápání spravedlnosti a o různých autorech, kteří toto pojetí ovlivnily, zejména pak o Arendtové, Honnethovi, Hénaffovi, Rawlsovi a Boltanském. Ačkoliv Ricoeurově pojetí spravedlnosti již byl nepochybně věnován dostatek pozornosti, zatím bylo vydáno jen několik monografií, které by se tímto tématem zabývaly přímo.

Autoři zastoupení v tomto sborníku jsou namíchaní ze zavedených znalců Ricoeura a nových slibných vědců a vědkyň a společně se zamýšlejí na Ricoeorovým pojetím spravedlnosti. Udržují tak naživu ideu dialogu, která byla pro Ricoeura tak důležitá, a to nejen tím, že ukazují, jak Ricoeur sám opakovaně ve svých textech o spravedlnosti dialog hledá, ale také tím, že dokazují, že Riceourovo myšlení má právo přispět také do současných debat o problému spravedlnosti.