Pracovní seminář
Oddělení současné kontinentální filosofie

20. 04. 2018; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

HYNEK JANOUŠEK

Sympatie a prostorovost:
k Humově teorie sympatie

   janoušek kodan