quak logo  

Alice Koubová 

prosloví 28. 01. 2019

v rámci XIII. QAKonference: Hledání kvality

přednásku na téma

Kvantita, kvalita a performativita:
Měřit, vyprávět a proměňovat

 

   

Anotace: Performativní hledisko přispívá k výzkumu lidské subjektivity a zkoumání životního prospívání významnou perspektivou. Jeho východiskem je především to, že 1. lidská řeč sestává z performativů, které nic neoznačují, nic nevyprávějí, ale něco vytvářejí.  Lidské jednání sestává z performancí, které dávají bytí tomu, co ztělesňují 2. mezi primární kategorie lidského života patří aktivity, které nejsou k ničemu dobré a jejichž pojmové uchopení je bytostně rozporované (hra, umění). 3. můžeme rozvinout metody zkoumání, které mapují trhliny, a pohyby ve status quo nikoli proto, abychom je měli zmapované, ale abychom rozevřeli prostor pro změnu skrze generativní sílu ambiguity a neurčitosti.

Na příkladu fenoménu hry (jako struktury, nástroje interpretace a transitivního prostoru) a na příkladu výzkumu uměním se význam performativního hlediska pokusím ilustrovat.