PETR URBAN


Urban.foto.web.OSKF maly


Vystudoval filosofii na univerzitách v Praze, Berlíně a Lovani. V roce 2008 získal titul PhD na Filosofické fakultě UK v Praze. Od roku 2004 působí jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, kde také v letech 2009 - 2019 vedl Oddělení současné kontinentální filosofie.

Je řešitelem a spoluřešitelem několika domácích i mezinárodních grantových projektů v oblasti fenomenologické filosofie. V roce 2012 obdržel Prémii Otto Wichterleho udělovanou Akademií věd ČR za mimořádný vědecký přínos badatelů do 35 let věku. Získal překladatelské Stipendium Paula Celana na IWM ve Vídni (2013) a Fulbright-Masarykovo stipendium na City University of New York (2013/14).
Vyučoval filosofii a etiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, na Fakultě managementu VŠE a na Filosofické fakultě UK.
Je editorem knih Geburt der Phänomenologie (2010), Filosofie tělesnosti (2011) a autorem monografie
Raný Husserl a filosofie jazyka (2013).

English Curriculum Vitae: 

 


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologická filosofie, teorie intersubjektivity, filosofie tělesnosti, etika, filosofie jazyka 


Významné publikace:

Urban, P., Ward, L. 2020. Care Ethics, Democratic Citizenship and the State, Pallgrave / McMillan.

Urban, P., Koubová, Al. 2020. Donald Winnicott a politická teorie, Praha: Filosofia.

Urban, P. 2016. Jak rozumíme druhým? Studie o sociálním rozumění a sdílení světa nejen u člověka. Praha: Filosofia. Parva Philosophica 23.

Urban, P. 2013. Raný Husserl a filosofie jazyka. Praha: Filosofia.

Urban, P. (ed.) 2011. Fenomenologie tělesnosti. Praha: Filosofia.

Urban, P. (ed.) 2010. Geburt der Phänomenologie. Praha: Filosofia.

Web:

Profil na Academia.edu