PETR KOUBA

KOuba

 

 


Petr Kouba vystudoval filosofii na FF UK, kde pak pokračoval v doktorském studiu. Během doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Universität Zürich (2000-2001), Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002) a Université de Lausanne (2003-2004). Po ukončení doktorského studia přednášel na Anglo-American College v Praze a v rámci zahraničního programu CERGE-EI při Karlově universitě. V letech 2006 - 2016 vyučoval na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie (2006, 2012 vyšla německy, 2015 anglicky) a Margins of Phenomenology (2016) a spoluautorem kolektivních monografií Dynamic Structure. Language as an Open System (2007), Medicína v kontextu západního myšlení (2008) a Franz Kafka: Minority Report (2010). 

 


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie, post-fenomenologická filosofie, filosofie osvícenství, politická filosofie, filosofická reflexe psychopatologie

 
Významné publikace:

Kouba, P. 2016. Margins of Phenomenology. Nordhausen: Verlag Traggot Bautz.

Kouba, P. 2015. The Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives of Heidegger's Thought in Psychopathology. Springer: Contributions to Phenomenology.

Kouba, P. 2014. Exodus bez Mojžíše. Romská migrace jako politický problém. Praha: Filosofia. Parva Philosophica 22.

Kouba, P., Pivoda, T. 2011. Franz Kafka: Minority Report. Praha: Filosofická fakulta UK.

Kouba, P. 2011. Gestige Störung als Phänomen. Perspektiven des heideggerschen Denkens auf dem Gebiet der Psychopathologie. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Kouba, P. 2006. Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie. Praha: OIKOYMENH.

Fialová, L., Kouba, P., Špaček, M. (eds.) 2008. Medicína v kontextu západního myšlení. Praha. Galén - Karolinum.

Kouba, P. 2008. Krize jako katastrofická situace. In Československá psychologie. LII/2/2008, s. 186-195.

Fehr, J., Kouba, P. (eds.) 2007. Dynamic structure (Language as an Open System). Praha: Litera Pragensia.

Kouba, P. 2006. Angst und die Desintegration des Selbst. In Kühn, R., Witte, K. H. (eds.) 2006. PSYCHO-LOGIK. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur. Freiburg: Verlag Karl Alber, s. 140-160.

Kouba, P. 2003. Čas a věčnost v Topolově Sestře. In Svět literatury. 2003/25, s. 27-54.