MARTIN RITTER

Ritter výřez adorno diskuse

 


Martin Ritter (1977) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2007 obhájil disertační práci o Benjaminově filosofii, jež později vyšla pod názvem Filosofie jazyka Waltera Benjamina (2009). V letech 2007–2018 působil na FF UK jako odborný asistent, v současnosti externě vyučuje na Fakultě humanitních studií UK. Od roku 2010 je zaměstnancem Filosofického ústavu AV ČR. Soustředí se na fenomenologii (zejména myšlení Jana Patočky), kritickou teorii a německou mediální filosofii. Do češtiny přeložil řadu filosofických děl (Adorno, Bhabha, Rorty, Žižek ad.), připravil též třísvazkový Výbor z díla Waltera Benjamina (2009, 2011, 2016). Publikoval desítky odborných studií, k jeho posledním knižním publikacím patří Poznáním osvobozovat budoucí. Benjaminova teorie pravdy (2018) a Into the World. The Movement of Patočka’s Phenomenology (2019).

CV ke stažení: 

 

 


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie, kritická filosofie, filosofie médií

 


Významné publikace:

Into the World: Movement of Patočka’s Phenomenology. Springer: Dordrecht 2019.

Poznáním osvobozovat budoucí. Teorie poznání Waltera Benjamina. OIKOYMENH: Praha 2018.

Die Unmittelbarkeit des Mediums. Zur Aktualität der Medienphilosophie Walter Benjamins, Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie, Vol. 5, 2019.

The Hubris of Transcendental Idealism. Understanding Patočka’s Early Concept of the Lifeworld,​ Journal of the British Society for Phenomenology, vol. 49, 2018, Issue 2, 171–181.

Approaching the Absolute in Jan Patočka’s Phenomenology, Tijdschrift voor Filosofie, 3, 2017, 499–516.

Patočka’s Care of the Soul Reconsidered: Performing the Soul Through Movement, Human Studies, 40(2), 2017, 233–247.

Towards a Non-Eurocentric Analysis of the World Crisis: Reconsidering Patočka’s Approach, Research in Phenomenology, 47(3), 2017, 288–405.

The Life of Inwardness. Asubjectivity in Patočka’s War Manuscripts, Interpretationes, 2017/1, 47–59.

Filosofie jazyka Waltera BenjaminaPraha: Filosofia. 2010.