KAREL NOVOTNÝ

Novotny1 maly

 

 


prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D, DSc.

Vystudoval obor Filosofie - Fyzika na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterský obor Filosofie - Politická věda na Katholische Universität Eichstätt v Německu. Doktorské studium absolvoval na Université Paris XII - Créteil en cotutelle, obhájil na FF UK v r. 2003 na FF UK. V r. 2012 získal titul docent na FF Univerzity Palackého v Olomouci a jako pracovník FLÚ AV ČR získal v r. 2016 titul Doktor věd. V listopadu 2019 byl jmenován profesorem filosofie na Univerzitě Karlově.

Je autorem šesti monografií, (spolu-)editorem patnácti kolektivních monografií, včetně dvou edic pramenů (Patočka, Landgrebe) a jedné antologie. Publikoval na 70 článků a kapitol, je autorem několika překladů (Kant, Husserl, Henry, Richir a jiné). 

 


Oblasti odborného zájmu:

Německá a francouzská fenomenologie, hermeneutika, německá klasická filosofie, filosofická antropologie a filosofie dějin.

 

Významné publikace:

Novotný, K. 2021. Welt und Leib. Zu einigen Grundmotiven der Phänomenologie. Orbis Phaenomenologicus, Bd. 50. Würzburg: Königshausen und Neumann.

Novotný, K., Nielsen, C. (eds.) 2020. Die Welt  und das Reale. Nordhausen: Traugott Bautz.

Novotný, K. 2019. Vie et nature: La première révision de la phénoménologie transcendantale dans les inédits de Jan Patočka des années 40, in: Alter. Revue de phénoménologie 27, 2019, p. 43-59.

Novotný, K., Trindade, H. (eds.) 2018. The Idea of the Lifeworld in Edmund Husserl, in: Interpretationes. Studia Philosophica Europeanea Vol. VIII, 2018, Nr. 1, Acta Universitatis Carolinae, Praha: Karolinum

Novotný, K. 2017. Pohyb života a svět. O fenomenologii a metafyzice světa u Jana Patočky, in: Reflexe 2017, 53, S. 139-155.

Nielsen, K., Novotný, K., Nenon, T. (eds.) 2016. Kontexte des Leiblichen / Contexts of corporeality. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz

Novotný, K. 2016. Relevance subjektivity. Tělo a duše z hlediska fenomenologie afektivity. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Novotný, K., Rodrigo, P., Slatman, J., Stoller, S. (eds.) 2013. Corporeity and Affectivity. Dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Brill.

Novotný, K. 2012. La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka. Bibliothèque de l'histoire de la philosophie. Nouvelle série. Librairie Philosophique. Paris: J. VRIN.

Novotný, K. 2012. Neue Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Erscheinens. Orbis phaenomenologicus, Bd. 26, Würzburg: Verlag Königshausen und Neumann.

Novotný, K. 2010. O povaze jevů. Úvod do současné francouzské fenomenologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Novotný, K. (ed.) 2010. Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii. Praha/Červený Kostelec: OIKOYMENH/Pavel Mervart.


Členství v odborných institucích:

Od r. 2007 člen Vědecké rady FHS UK. Člen Oborové rady postgraduálního studia filosofie na Fakultě humanitních studií UK.
Od r. 2019 Proděkan pro habilitační a jmenovací řízení na FHS UK.

Členem vědeckých rad časopisů Horizon. Studies in Phenomenology, Interpretationes. Studia Phaenomenologica Europaenea (Acta Universitatis Carolinae), Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy, Philosophie, Reflexe, Lidé města.

Web:

SIF: Středoevropský institut filosofie

Profil na FHS UK