CRISTINA VENDRA
'Vendra

   


Dr. Maria Cristina Clorinda Vendra je členkou Centre d’Étude des Mouvements Sociaux (CEMS) na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) v Paříží a od ledna 2020 působí na Filozofickém ústavu AV ČR  jako hostující post-doktorandka. Doktorský titul získala v roce 2019 za práci věnovanou sociálnímu myšlení P. Ricoeura. Aktivně se účastní činnosti Ricouerova fondu a má na starosti správu sociálních médií v Society for Ricoeur Studies. Zúčastnila se mnoha mezinárodních konferencí a seminářů v Evropě (Paříž, Toulouse, Lisabon, Barcelona, Krakow, Antwerpy), ve Spojených státech (Los Angeles, Boston, Chicago) a v Kanadě (Montreal, Toronto). Publikovala kapitoly v kolektivních monografiích o Ricouerovi (Ricœur and the Lived Body, Lanham: Lexington Books, 2020; The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricœur’s Approach to Justice, Boston/Leiden: Brill, 2020) a několik článků v mezinárodních časopisech. Během svého působení ve Francii organizovla několik workshopů věnovaných Ricouerově filosofii. Ve svém post-doktorandském projektu se zabývá výzkumem kolektivní paměti a jejího přenosu. Teoreticky se tento projekt opírá o Patočkovo fenomenologické pojetí dějinnosti a o Ricouerovu hermeneutickou fenomenologii.

 

 


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie, hermeneutika, sociální etika a filosofie, morální filosofie, politická filosofie, filosofie práva


Významné publikace:

Kapitoly v kolektivních monografiích:

Vendra, Maria Cristina Clorinda, “Paul Ricœur’s Phenomenological Diagnostic of the Body: Being Corporally Situated in the Socio-Historical World,” in: Savage, Roger (ed.), Ricœur and the Lived Body(Lanham: Lexington Books, 2019) (accepted and forthcoming).
–, “Reshaping Social Justice: Paul Ricœur’s and Luc Boltanski’s Dialectic of Love and Justice in the Age of Globalization,” in: Dierckxsens, Geoffrey (ed.), The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricœur’s Approach to Justice (Boston/Leiden: Brill, 2020) (accepted and forthcoming)
–, “L’esperienza linguistica del testo e della traduzione. Fondamenti per un’etica interculturale nel pensiero di Paul Ricœur,” in: Maurizio, Pagano and Luca, Ghisleri (eds.), I Fondamenti dell’etica in prospettiva interculturale (Brescia: Morcelliana 2018)

Recenzované články:
Vendra, Maria Cristina Clorinda, “Etica della responsabilità e relazione d’alterità. Hans Jonas e Paul Ricoeur in dialogo,” Prospettiva Persona 100, 1 (2017): 24-27
–, “Between Fragility and Openness: Cohabitation in the Interreligious Dialogue with Paul Ricoeur,” New Perspectives on Dialogue, Teoria, 1 (2016): 115-130
–, “Rencontrer soi-même dans le temps. Une étude sur la conception de l’identité personnelle chez Paul Ricoeur,” In Circolo. Rivista di filosofia e culture 1, 1 (2016): 1-14
–, “Abitare l’Oikos. Per una continuità tra prossimi, soci e posteri: Hans Jonas e Paul Ricoeur in dialogo,” Annuario Filosofico 31, 1 (2015): 311-332
–, “At the Margin of the Gift: Struggle for Recognition and Justice as “Complex Equality” in Paul Ricoeur’s Thought,” Outramargem 2, 1 (2015): 93-112