ALICE KOUBOVÁ

alice2

 

 

Zástupkyně vedoucího

Doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová PhD., PhD. vystudovala matematiku na Karlově Universitě v Praze a Filosofii na Université Paris X, Université de Geneve a Karlově Universitě. Jako vědecká pracovnice Filosofického ústavu Akademie věd se orientuje především na témata performance, performativity, expresivity, (mezi)tělesnosti, identity, sociality, etiky a metodologie v rámci filosofie performance, uměleckého výzkumu a aplikované filosofie. Dlouhodobě vyučuje na Akademii múzických umění v Praze a dalších uměleckých školách v Čechách i ve světě a je členkou vedení mezinárodní platformy Performance Philosophy. Je rovněž koordinátorkou programu Strategie AV 21 Formy a funkce komunikace, který zastřešuje spolupráci dvanácti ústavu Akademie věd na dané téma.
      Svůj výzkum rozvíjí ve spolupráci mnoha českými i zahraničními institucemi, např. Philosophy on Stage, Vídeň; Mbody. Research in Media, Somatics, Dance and Philosophy, Freiburg; Soundcheck Philosophy, Halle; TEAK, Helsinki; Zentrum für Performance Studies, Universität Bremen; Theatre Academy Malmö, Lund University; Janáčkova akademie múzických umění, Brno. Podílí se rovněž na projektech s českými divadly a uměleckými institucemi (Národní Divadlo, Bazaar festival, TANTE HORSE, Palác Akropolis, Studio Alta, Alfréd ve Dvoře, Divadelní ústav, SNG Bratislava), a to především formou přípravy a vedení veřejných diskuzí na politicko-umělecká témata, dramaturgie a poskytování zpětné vazby. 
      Kromě svých aktivit na pomezí filosofie a umění je Alice Koubová rovněž členkou řešitelského týmu projektů „Za fenomenologii sociality“ (GAČR) a „Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“ (TAČR), kde přispívá ke zkoumání velké šíře uplatnění filosofie ve veřejném prostoru a při hledání odpovědí na současné společenské otázky. Je autorkou knih Myslet z druhého místa (NAMU, 2019), Self-Identity and Powerlessness (Brill, 2013), Mimo princip identity (Filosofia, 2007) a dalších knih a odborných článků v mezinárodních časopisech a nakladatelstvích. Je držitelkou ceny Předsedkyně AVČR za popularizci (2019), prémie Otto Wichterle (2014), ceny Libellus Primus (2008) a ceny Josefa Hlávky (2000).English Curriculum Vitae:


 

 

 

Oblasti odborného zájmu:

 Performativní filosofie, fenopraxe, post-fenomenologie, empatie, tělesnost, umělecký výzkum, etika hry

Významné publikace:

Koubová, A. 2016. Ludický princip v kontextu otázky po zdařilém životě, Československá psychologie 2016, vol. LX, Supplement 1.

Koubová, A. 2016. Percevoir la beauté du monde, in: Est-ce réel? Phénoménologies de l`imaginaire (Annabelle Dufourcq Ed) Leiden/Beston: Brill.

Koubová, A.  2016. Embodiment, Oikos and Sharing Life in the Pregnant Body. in: Kontexte des Leiblichen (Cathrin Nielsen, Karel Novotný, Thomas Nenon Eds) Nordhausen: T. Bautz.

Koubová, A. 2015.  Performance (in) Philosophy: Gnothi seauton, in: Formen der Wissensgenerierung, Practices in Performance Art (Manfred Blohm and Elke Mark Eds) Oberhausen: Athena.

Koubová, A. 2015. Gaston Bachelard’s Topology of the Image, in Nitche, M. (ed.). Image in Space. Contributions to a Topology of Images. Libri Nigri 49. Nordhausen: Bautz Verlag

Koubová, A. 2015. Pozoruj! Imituj? Buď sám/sama sebou! Seminář uměleckého výzkumu, Svět a divadlo 26. ročník, číslo 5/2015.

Koubová, A. 2015. Intencionálno a transformativní fenomenologiie. Nad rozpravou Martina Nitscheho a Martina Rittera o povaze fenomenologie, Filosofický časopis 2015/1, No. 5.

Koubová A. 2014. Invisible excess of sense in social interaction, Frontiers in Psychology. 

Koubová A., Lagaay A. 2014. Performing the Impossible in Philosophy, in: Encounters between Performance and Philosophy: Theatre, Performativity and the Practice of Theory, Cull L., Lagaay A. (Eds.), Palgrave.

Koubová, A. 2013. Self-Identity and Powerlessness. Leiden: Brill.

Koubová, A. 2013. Topologie vnějšku a vnitřku v autorském herectví. Filozofia. Roč. 68, Suppl. 1 (2013), s. 133-143.

Koubová, A. 2011. The double structure of experience. In Moran, D., Sepp, H. R. (eds.) 2011. Phenomenology 2010, Volume 4: Selected Essays from Northern Europe - Traditions, transitions and Challenges. Bucarest: ZETA Books, s. 326-356.

Koubová, A. 2010. The Non-signifying Gesture of the Living Body. Biosemiotics. Springer.

Kliková, A. 2007. Mimo princip identity. Filosofia: Praha, 2007.

Web:
Profil na Academia.edu
Filosofie v experimentu