MICHAEL HAUSER

hauser1

 

Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (1972) vystudoval obor filosofie na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR a od roku 2003 přednáší na Pedagogické fakultě UK. V letech 2006-2009 byl řešitelem juniorského grantu GA AV ČR  „Negativní humanismus". Je zakladatelem občanského sdružení SOK, které na interdisciplinárním základě rozvíjí sociálně kritické myšlení. Publikuje v Salonu – literární příloze deníku Právo, Literárních novinách, A2, Hostu, Deníku Referendum, Alarmu. Věnuje se též překladatelské činnosti. Přeložil mj. knihu Slavoje Žižka, Nepolapitelný subjekt a spolu s M.Váňou Adornovu-Horkheimerovu Dialektiku osvícenství. Vedle práce vědecké a pedagogické vyvíjí také činnost popularizační. Přednáší pro širokou veřejnost v ČR, na Slovensku, v Polsku, účastní se diskusí v médiích.
Je autorem knih Adorno: moderna a negativita,  Prolegomena k filosofii současnosti. Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem nebo Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu.

V letech 2017 - 2019 je hlavní řešitelem grantu GAČR "Jednota a mnohost v současném myšlení", jehož cílem je teoreticky uchopit pojem jednoty a mnohosti, který vzniká v teoriích po konci postmodernismu a z tohoto hlediska interpretovat prolínání postmodernistických a premodernistických motivů v teologii radikální ortodoxie (John Milbank). Na projektu spolupracuje s Jakubem Ortem (Oddělení současné kontinentální filosofie) a Joe Feinbergem (Oddělení moderní české filosofie).

Jako kandidát Filosofického ústavu AV ČR byl v roce 2014 zvolen Poslaneckou sněmovnou členem rady ČT.

 
 

Oblasti odborného zájmu:

Kritická teorie, Adorno, západní marxismus (Althusser, Lukács), postmarxismus (Žižek, Badiou, Jameson), české kritické myšlení.

 

Významné publikace:

Kanda R. a kolektiv. 2016. Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2015. Katarze. Praha: Novela Bohemica.

Hauser, M. 2014. Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. 2012. Cesty z postmodernismu. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2012. Kapitalismus jako zombie. Praha: Rybka Publishers.

Hauser, M. Žižek, S. 2008. Humanismus nestačí. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2007. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia.

Hauser, M. 2005. Adorno: moderna a negativita. Praha: Filosofia.


Web:
Michael Hauser: Facebooková stránka