7. LACANOVSKÝ WORKSHOP V PRAZE


   3. března 2018 v 10:00


   Akademické centrum Filosofického ústavu


   Jilská 1, 110 00 Praha 1

   pořádaný


   Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

   a

   Akademií věd České republiky
   Oddělení současné kontinentální filosofie 

 

 
Úvod do díla Jacquesa Lacana

Workshop povede Daniel Roy psychoanalytik
člen l’École de la Cause freudienne

POHLAVÍ A GENDER : PSYCHOANALYTICKÁ PERSPEKTIVA

"V dospělosti patří k osudu hovořících bytostí, že se rozlišují na muže a ženy". K definici muže z tohoto důvodu náleží jeho vztah k ženě a naopak. Nic jiného je nedefinuje, což znamená, že jakožto « muž » a « žena » nemají jinou substanci než označující.
Sexuální identifikace tedy nespočívá v tom, že se člověk pokládá za muže nebo ženu, nýbrž v tom, že chlapci si uvědomují, že existují ženy, a dívky si uvědomují, že existují muži.
Co z toho vyplývá v reálné situaci setkání, pokud jde o vztah mezi pohlavími ? A pokud jde o sexuální jouissance ?
Jacques Lacan se ve svém semináři z let 1971, 1972, 1973 pouští do zkoumání těchto otázek na základě analytické zkušenosti, přičemž se vrací k freudovským tezím a přidává k nim svůj slavný aforismus « Neexistuje sexuální vztah ».

Kromě Daniela Roy vystoupí:
Magdalena Kohout-Diaz s kasuistikou « Mladý muž a matrace »
Zuzana Svatošová (Pedagogická fakulta UK) s příspěvkem « Gender v obraze a vizuální gramotnost » 

 
       

Bližší informace:
Josef Fulka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Magdalena Kohout-Diaz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tlumočení do češtiny je zajištěno