ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

     
   

Členy našeho oddělení jsou přední čeští a mezinárodní badatelé v oblasti současné kontinentální filosofie. Oddělení se zabývá širokým spektrem témat mezi něž patří filosofie tělesnosti, filosofie mysli a jazyka, filosofie sociality, filosofická reflexe psychiatrie, filosofie performance či umělecký výzkum. K těmto tématům přistupujeme z perspektiv inspirovaných fenomenologií, hermeneutikou, psychoanalýzou, kritickou teorií a post-strukturalismem. Součástí vědeckého zaměření oddělení je interdisciplinární spolupráce mezi filosofií a různými vědeckými obory jako je aplikovaná etika, teorie umění, antropologie, psychologie, lingvistika, sociologie, biologie či neurověda. Členové našeho oddělení se aktivně účastní současným mezinárodních diskuzí v rámci kontinentální filosofie a zajišťují značnou část česky psané vědecké literatury v této oblasti.

Během posledních pěti let publikovali členové našeho oddělení své texty v mnoha mezinárodně uznávaných časopisech a nakladatelstvích jako jsou Springer, Brill, Vrin, PUF, Routledge, De Gruyter nebo Palgrave. K posledním významným monografiím patří tyto studie:  Bierhanzl, J., L’action faible (Hermann, 2018), Nitsche, M., Methodological Precedence of Intertwining (Königshausen & Neumann, 2018), Dierckxsens, G., Paul Ricoeur’s Moral Anthropology (Lexington Books, 2018), or Kouba, P., Margins of Phenomenology (Traugott Bautz, 2016). Oddělení pořádá četné mezinárodní konference a dílny za účasti světově významných badatelů jako jsou A. Badiou, D. Zahavi, J. Ranciére, É. Balibar, J. Tronto, R. Bernasconi, R. Barbaras, a mnozí další.

Oddělení nedávno získalo pět národních a dva mezinárodní granty na různá témata, včetně “Measures for the development of an ethical culture in the Czech state administration”, “Towards a new ontology of social cohesion”, “Music and image in the 20th century’s thought” or “Unity and multiplicity in contemporary thought”.  Oddělení intenzivně spolupracuje se špičkovými výzkumnými institucemi po celém světě, včetně  dlouhodobé spolupráce s the Husserl Archive – ENS Paris, the Husserl Archive – University of Cologne, the Center for Advanced Research in Phenomenology – University of Memphis, the Centre for Subjectivity Research – University of Copenhagen, the Center for Applied Philosophy, Politics and Ethics – University of Brighton, a mnoha dalšími.