• s200_petr.urban.jpg
 • fulka_01.jpg
 • prostranstvibyti.jpg
 • fazakas1.jpg
 • novotnyvsede2.jpg
 • exodus.jpg
 • kproblemuvciteni.jpg
 • novotnyvyznamenani3.jpg
 • pechar1.jpg
 • szanto2.JPG
 • Flyer-Guerres-de-lhumain_Page_1.jpg
 • mumbai1.JPG
 • Fulka5.jpg
 • otazky_nietzschova_mysleni.JPG
 • alicepariz2017.JPG
 • syntetickeapriori.jpg
 • lacan_a_freud.jpg
 • cernyjan_maly.jpg
 • fulka6.jpg
 • pechar-jiri.jpg
 • puc.jpg
 • Husserl_idealebenswelt10.jpg
 • idejeI.gif
 • bierhanzel1.png
 • zizek_hauser.jpg
 • zprihodneho.jpg
 • Husserl_idealebenswelt4.jpg
 • aliceakce5.jpg
 • antropologie_problemy_fulka.jpg
 • kopatdozuly.jpg
 • ritter1.jpg
 • pechar2.jpg
 • fenomenologie_telesnosti.jpg
 • urbanpsychedelic.jpg
 • seminarleden17.jpg
 • szanto3.JPG
 • phenom_anxiety_breath.jpg
 • aliceakce3.jpg
 • ranyhusserl.jpg
 • psychoanalyza_francouzmysl.jpg
 • strukturachovani.jpg
 • medicinavkontextu.jpg
 • Husserl_idealebenswelt7.jpg
 • hauserles.jpg
 • pokorny_tokyo8.jpg
 • fazakas2.jpg
 • Husserl_idealebenswelt1.jpg
 • intencionalitapriorita.jpg
 • landgrebe_begrifferlebens.jpg
 • obal-1391007510Wright_exp.jpg
 • logo-strategie-kopie_800x464.jpg
 • Flyer-Guerres-de-lhumain_Page_2.jpg
 • cojefenomen.jpg
 • obalka_ZIVA_FENOM_AB.jpg
 • sparrow3.jpg
 • kafkaminorityrep.jpg
 • Husserl_idealebenswelt6.jpg
 • alice_prednasi.png
 • vyzkum_subjektivity.jpg
 • Novotny1_maly.jpg
 • geistigestörung_kouba.jpg
 • kapitalismuszombie.jpg
 • 11.JPG
 • genese_heresie_novotny.jpg
 • aliceakce10.jpg
 • katarzehauser.jpg
 • szanto1.JPG
 • fulka4.jpg
 • neuekonzepte_phenomenalitat.jpg
 • puc2.jpg
 • rollinger.png
 • alice4.jpg
 • Husserl_idealebenswelt9.jpg
 • phenomenon_mentaldisordermaly.jpg
 • jakrozumimedruhym.jpg
 • rancier_neshoda.jpg
 • fenomenologie_vnimani.jpg
 • obal-1397548562Urban_Husserl.jpg
 • nitsche_tokyo5.jpg
 • opovazejevu.jpg
 • corporeityaffectivity.jpg
 • schmidt_pojempoliticna.jpg
 • benjaminritter.jpg
 • Le-phnomne-de-solitude-programme-def.jpg
 • Poster.jpg
 • rupturedusense.jpg
 • literaturavpruseciku.jpg
 • pokorny_tokyo6.jpg
 • obal-1423484644Levinas-obalka-R.jpg
 • Husserl_idealebenswelt2.jpg
 • nitsche_urban.jpg
 • marginsofphenomeno.jpg
 • nietzsche.jpg
 • formalni_transcendt_logika.jpg
 • prolegomena_filosofiisoucasnosti.jpg
 • 01_4.jpg
 • aliceakce4.jpg
 • Husserl_idealebenswelt5.jpg
 • relevancesubjektivity.jpg
 • sparrow1.jpg
 • hauser2.jpg
 • novotnyvyznamenani2.jpg
 • barthes_fulka.jpg
 • logickazkoumani_II2.jpg
 • sparrow2.jpg
 • bierhanzel_foleti_jenesuispasfou.gif
 • nitschenovak.jpg
 • maxresdefault.jpg
 • Husserl_idealebenswelt8.jpg
 • podzim_postmodern.jpg
 • hauser9.jpg
 • pechar3.jpg
 • hauser3.gif
 • emancipace_radikaldemocracy.jpg
 • novotnyvsede1.jpg
 • eitkapece.jpg
 • pechar_problemyfenomenologie.jpg
 • cestyzpostmoderny.jpg
 • mimoprincipidentity.jpg
 • logickazkoumani_II1.jpg
 • IMG_4913.JPG
 • izraelite6.jpg
 • alice3.jpg
 • Husserl_idealebenswelt3.jpg
 • selfidentity_powelessness.jpg
 • kontexte_leiblichen.jpg
 • foucalt_barsafulka.jpg
 • Colloque-Richir-Prague-2017--Programme-def.jpg
 • kouba1.jpg
 • hauser10.jpg
 • ortschaftdesseins.jpg
 • geburtderphanomenologie.jpg
 • ritter0.jpg
 • mysletzpsychedelie.jpg
 • richir_podstaty_nazor.jpg
 • hauser4.jpg

Mise:

Hlavním pilířem vědeckého programu Oddělení současné kontinentální filosofie je rozvíjení původních filosofických koncepcí v diskusi s vůdčími proudy současného evropského myšlení. Oddělení usiluje o obnovení aktivní účasti českého myšlení na aktuálním vývoji evropské filosofie, v ideové návaznosti na český vědecký a kulturní přínos na tomto poli. Tento cíl naplňují členové oddělení publikováním výsledků své vědecké práce v předních mezinárodních periodicích, účastí na mezinárodních vědeckých projektech a akcích a jejich organizací.

Důležitou součástí vědeckého programu oddělení je zprostředkování směrodatných proudů především německé a francouzské filosofie dvacátého století českému odbornému a laickému prostředí. Členové oddělní publikují monografie, studie i popularizující statě, které českému čtenáři kriticky zpřístupňují základní témata, směry a diskuse evropské filosofie dvacátého století. Na půdě oddělení vzniklo již několik desítek knižních překladů, které českému publiku poprvé zpřístupnily mnohá klíčová díla myslitelů dvacátého století (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Lyotard, Derrida aj.).

Jednou z aktivit oddělení je založení Středoevropského institutu pro filosofii (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou). Tento institut, ideově i organizačně navazující na odkaz Pražského lingvistického kroužku, usiluje o transdisciplinární reflexi potenciálu kulturního prostoru střední Evropy a jeho budoucí pozice v evropském a světovém mezinárodním rámci. Klíčovou aktivitou institutu je zprostředkování a rozvíjení vědecké a pedagogické spolupráce s příbuznými institucemi především v sousedních zemích (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Vědecký profil OSKF:

Řešení systematicky zaměřených výzkumných projektů v oblasti vyznačené klíčovými tématy a přístupy filosofie dvacátého a jednadvacátého století s důrazem na:

 • Rozvíjení původních filosofických koncepcí v diskusi s vůdčími proudy současného evropského myšlení (fenomenologie, hermeneutika, filosofie existence, strukturalismus, post-strukturalismus, kritická teorie, psychoanalýza)

 

 • Transdisciplinární interakce filosofie jak s nefilosofickými humanitními disciplínami (literární věda, teorie umění, psychologie, antropologie, etnologie, lingvistika, sociologie, kulturologie, religionistika), tak i s matematickými a přírodními vědami (logika, matematika, neurovědy, biologie, fyzika, psychiatrie).

Zprostředkování klíčových proudů německé a francouzské filosofie dvacátého století českému odbornému a laickému prostředí.

 • Publikace monografií, studií a popularizujících statí, které kritickým způsobem zpřístupňují českému čtenáři základní témata, směry a diskuse evropské filosofie dvacátého století

 

 • Překlad základních děl filosofie dvacátého století. Na půdě oddělení vzniklo již několik desítek knižních překladů, které českému publiku poprvé zpřístupnily mnohá klíčová díla myslitelů dvacátého století (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Lyotard, Derrida aj.). Vůdčí postavou v této oblasti je předchozí vedoucí oddělení, doc. Jiří Pechar, který po více než 10 let vedl překladatelskou skupinu a řídil společné překlady.