Pracovní seminář Oddělení současné kontinentální filosofie

19. 01. 2018; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

MARTIN NITSCHE

Husserlian transitive sphere and religious conversions as transcriptions of the life world

 
nitsche cross