Pracovní seminář 
Oddělení současné kontinentální filosofie
a
Oddělení pro studium moderní české filosofie

01. 12. 2017; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

MICHAEL HAUSER JOSEPH G. FEINBERG

Zpráva ke grantovému projektu 
Jednota a mnohost v současném myšlení:

J. Feinberg: Co přichází po postmodernismu?
M. Hauser: Teorie metapopulismu

 

   hauser1Výsledek obrázku pro joseph grim feinberg