Pracovní seminář Oddělení současné kontinentální filosofie

17. 02. 2017; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

Istvan Fazakas

Phenomenology of Imagination