ritter technikamedia 2019  

TECHNIKA JAKO MÉDIUM VNÍMÁNÍ. BENJAMINOVA ANALÝZA

Martin Ritter | Filosofický ústav AV ČR

Pondělí 29. 4. 2019 | 17.30 hod. | Kampus Hybernská | Hybernská 4, přednáškový sál | Praha 1

 
 

Technika jako médium vnímání. Benjaminova analýza

V eseji „Umělecké dílo ve věku své technologické reprodukovatelnosti“ Benjamin konstatuje, že „způsob, jímž se organizuje lidské vnímání – médium, v němž probíhá –, není podmíněn pouze přirozeně, ale i dějinně“, a vyzdvihuje význam filmu, který je v jeho době se zřetelem k historické podmíněnosti vnímání údajně „nejdůležitějším předmětem nauky o vnímání, kterou Řekové nazývali estetikou“. Přednáška osvětlí širší souvislosti těchto tezí, zejména se zaměří na Benjaminovo specifické pojetí techniky a jejího vlivu na bezprostřední vnímání. Za tímto účelem vezme v potaz také Benjaminovu filosofii jazyka s klíčovým konceptem bezprostřední zprostředkovanosti: podobně jako jazyk také technika funguje bezprostředně. Přednáška osvětlí, co přesně se má docílit „inervací aparátu“, již Benjamin požaduje, a v jakém smyslu dochází touto inervací k „organizaci vnímání“. Zároveň budou odmítnuty některé reduktivní představy o působení techniky na vnímání, zejména techno-determinismus a konstruktivismus.