Pracovní seminář
Oddělení současné kontinentální filosofie

08. 02. 2019; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

BURT C. HOPKINS

Willard on Husserl’s Early (before 1900) Negative Critique
of Mathematical and Logical Formalization

   hopkins