MARTIN RITTER

ritter0


 

Martin Ritter (1977) vystudoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. V letech 2003–2008 působil v Archivu Jana Patočky, v letech 2007–2018 vyučoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, od roku 2010 působí jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR. Specializuje se na fenomenologii Jana Patočky a na myšlení Waltera Benjamina, v současnosti se soustředí na mediální filosofii. Intenzivně se věnuje také překladatelské činnosti, připravil mimo jiné tři svazky Výboru z díla Waltera Benjamina, přeložil klíčové práce Theodora W. Adorna, Richarda Rortyho, Slavoje Žižeka či Homi Bhabhy.

CV ke stažení: 

 


Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie; kritická teorie; mediální filosofie
 


Významné publikace:

Ritter, M., „Die Unmittelbarkeit des Mediums. Zur Aktualität der Medienphilosophie Walter Benjamins“, Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie, Volume 5 (vyjde)

Ritter, M., Poznáním osvobozovat budoucí. Teorie pravda Waltera Benjamina. Filosofia – Oikúmené, Praha 2018

Ritter, M., “The Hubris of Transcendental Idealism. Understanding Patočka’s Early Concept of the Lifeworld”,​ Journal of the British Society for Phenomenology, vol. 49, 2018, Issue 2, 171–181.

Ritter, M., “Approaching the Absolute in Jan Patočka’s Phenomenology”, Tijdschrift voor Filosofie, 3, 2017, 499–516.

Ritter, M., “Patočka’s Care of the Soul Reconsidered: Performing the Soul Through Movement”, Human Studies, 40(2), 2017, 233–247

Ritter, M., “Towards a Non-Eurocentric Analysis of the World Crisis: Reconsidering Patočka’s Approach”, Research in Phenomenology, 47(3), 2017, 288–405

Ritter, M. 2010. Filosofie jazyka Waltera Benjamina. Praha: Filosofia.

Ritter, M. 2010. Vom Sinn der Übersetzung. In: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 9/2010, s. 311-326.

Ritter, M. 2010. Goethova imanentní pravda mýtu navzdory. In: Filosofické reflexe uměleckého díla, Praha: FHS, s. 393-410.

Ritter, M. 2007. Walter Benjamins Jugendschriften. In: Internationales Zeitschrift für Hermeneutik, Bd. 6/2007, s. 239-258.

Ritter, M. 2006. Hölderlinovy figury básně W. Benjamina, in: Svět literatury, 33/2006, s. 147-160.