ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

Filosofický ústav AV ČR

 

 

 • kafkaminorityrep.jpg
 • IMG_4913.JPG
 • fenomenologie_telesnosti.jpg
 • fulka4.jpg
 • performance_prague_2017_pokorny.jpg
 • pechar2.jpg
 • prostranstvibyti.jpg
 • novotnyvsede1.jpg
 • podzim_postmodern.jpg
 • obal-1397548562Urban_Husserl.jpg
 • hauserles.jpg
 • izraelite6.jpg
 • novotnyvyznamenani3.jpg
 • vyzkum_subjektivity.jpg
 • Flyer-Guerres-de-lhumain_Page_1.jpg
 • neuekonzepte_phenomenalitat.jpg
 • cestyzpostmoderny.jpg
 • geburtderphanomenologie.jpg
 • 11.JPG
 • pechar1.jpg
 • zprihodneho.jpg
 • eitkapece.jpg
 • formalni_transcendt_logika.jpg
 • sparrow2.jpg
 • 01_4.jpg
 • sparrow3.jpg
 • szanto3.JPG
 • fenomenologie_vnimani.jpg
 • Husserl_idealebenswelt6.jpg
 • logo-strategie-kopie_800x464.jpg
 • mimoprincipidentity.jpg
 • puc2.jpg
 • aliceakce3.jpg
 • pechar_problemyfenomenologie.jpg
 • novotnyvsede2.jpg
 • obalka_ZIVA_FENOM_AB.jpg
 • fazakas2.jpg
 • Husserl_idealebenswelt4.jpg
 • exodus.jpg
 • Flyer-Guerres-de-lhumain_Page_2.jpg
 • logickazkoumani_II1.jpg
 • barthes_fulka.jpg
 • hauser10.jpg
 • fazakas1.jpg
 • richir_podstaty_nazor.jpg
 • jakrozumimedruhym.jpg
 • phenom_anxiety_breath.jpg
 • obal-1391007510Wright_exp.jpg
 • Fulka5.jpg
 • rupturedusense.jpg
 • intencionalitapriorita.jpg
 • alicepariz2017.JPG
 • logickazkoumani_II2.jpg
 • syntetickeapriori.jpg
 • cojefenomen.jpg
 • puc.jpg
 • s200_petr.urban.jpg
 • obal-1423484644Levinas-obalka-R.jpg
 • bierhanzel_foleti_jenesuispasfou.gif
 • katarzehauser.jpg
 • kouba1.jpg
 • psychoanalyza_francouzmysl.jpg
 • alice3.jpg
 • geistigestörung_kouba.jpg
 • emancipace_radikaldemocracy.jpg
 • prolegomena_filosofiisoucasnosti.jpg
 • kproblemuvciteni.jpg
 • Husserl_idealebenswelt7.jpg
 • mumbai1.JPG
 • literaturavpruseciku.jpg
 • Husserl_idealebenswelt9.jpg
 • seminarleden17.jpg
 • nitsche_tokyo5.jpg
 • aliceworkshop-010.jpg
 • medicinavkontextu.jpg
 • Novotny1_maly.jpg
 • ranyhusserl.jpg
 • corporeityaffectivity.jpg
 • edithstein2017conference.jpg
 • mysletzpsychedelie.jpg
 • ritter1.jpg
 • aliceakce5.jpg
 • SHOGO_martin_petr_viden.jpg
 • benjaminritter.jpg
 • maxresdefault.jpg
 • rollinger.png
 • selfidentity_powelessness.jpg
 • Husserl_idealebenswelt5.jpg
 • opovazejevu.jpg
 • rancier_neshoda.jpg
 • Colloque-Richir-Prague-2017--Programme-def.jpg
 • kontexte_leiblichen.jpg
 • pechar-jiri.jpg
 • fulka_01.jpg
 • performance_prague_2017_fazakas.jpg
 • pokorny_tokyo8.jpg
 • hauser4.jpg
 • alice_prednasi.png
 • nitschenovak.jpg
 • kopatdozuly.jpg
 • aliceludic-053.jpg
 • szanto2.JPG
 • otazky_nietzschova_mysleni.JPG
 • novotnyvyznamenani2.jpg
 • idejeI.gif
 • schmidt_pojempoliticna.jpg
 • ritter0.jpg
 • marginsofphenomeno.jpg
 • zizek_hauser.jpg
 • Husserl_idealebenswelt2.jpg
 • nietzsche.jpg
 • Husserl_idealebenswelt1.jpg
 • phenomenon_mentaldisordermaly.jpg
 • strukturachovani.jpg
 • sparrow1.jpg
 • Poster.jpg
 • pechar3.jpg
 • JHpulmaraton.diplom.jpg
 • cernyjan_maly.jpg
 • relevancesubjektivity.jpg
 • genese_heresie_novotny.jpg
 • foucalt_barsafulka.jpg
 • antropologie_problemy_fulka.jpg
 • lacan_a_freud.jpg
 • nitsche_urban.jpg
 • hauser3.gif
 • pokorny_tokyo6.jpg
 • Husserl_idealebenswelt8.jpg
 • ortschaftdesseins.jpg
 • fulka6.jpg
 • hauser2.jpg
 • kapitalismuszombie.jpg
 • szanto1.JPG
 • Husserl_idealebenswelt10.jpg
 • aliceakce10.jpg
 • bierhanzel1.png
 • hauser9.jpg
 • Husserl_idealebenswelt3.jpg
 • urbanpsychedelic.jpg
 • Le-phnomne-de-solitude-programme-def.jpg
 • alice4.jpg
 • landgrebe_begrifferlebens.jpg
 • aliceakce4.jpg

Josef Fulka

fulka3Vystudoval Filozofickou fakultu FF UK, obor filosofie (doktorské studium ukončeno 2003). Kromě Filosofického ústavu působí v současné době na Fakultě humanitních studií FF UK a na Undergraduate Program in Central European Studies (CERGE-EI) v Praze. V letech 2013 – 2014 obdržel Fulbrightovo stipendium na katedře Communication Studies, University of Austin, Texas. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na filosofii 18. a 20. století a literární teorii. Přeložil množství důležitých titulů z francouzštiny a angličtiny - R. Barbaras, J. Kristeva, R, Barthes, E. Laclau, L. Althusser, M. Foucault, J. Butler, L. Harlan, C. Lévi-Strauss, J. Ranciér, M. Richir, A. Badiou, G. Diídi. Huberman, P. Klossowski, M. Maffesoli a další. Publlikuje také v časopisech Souvislosti, Svět a divadlo či Analogon.

 

 

Oblasti odborného zájmu:

Filosofie osmnáctého a dvacátého století, literární teorie, teorie psychoanalýzy, lingivstika znakových jazyků


Významné publikace:

Fulka, J. 2016. Le cauchemar de Lockwood: sur la question de la cruauté en littérature. Le rêve. In Ostium 3/2016, s. 50–64.

Fulka, J. 2015. Násilí, subjekt a politika. In Telerovský, R., Mahler, M. (eds.) 2015. Strach z cizího. Praha: Česká psychoanalytická společnost 2015, s. 202–210.

Fulka, J. 2014. Jak mluvit bez hlasu? Harlan Lane a historie Neslyšících. In Poliaková, M., Raška, J., Smyčka, V. (eds.) 2014. Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha: Filosofická fakulta UK, s. 153–168.

Fulka, J. 2014. Nástin Sadovy politické filosofie. Filosofický časopis 1/2014, s. 19–37.

Fulka, J. 2013. Úvod k textu J. Butlerové. Filosofický časopis 2/2013. ISSN 0015-1831. Str. 229–236.

Fulka, J. 2011. Continental Philosophy in the Czech Republic. In Schrift, A.,   Braidotti, R. 2011. The History of Continental Philosophy VII. Durham: Acumen Press.

Fulka, J., Fulková, M. 2010. Discursos de Filosofia na Educacao Artistica. In Juiz de Fora (ed.) 2010. Foucault, Deleuze e Educacao. UFJF 2010, s. 133–150.

Fulka, J. 2010. Roland Barthes: Od ideologie k fantasmatu. Praha: Togga.

Fulka, J., Novotný, J. (eds.) 2009. Fascinace neviditelností. Praha: Togga.

Fulka, J. 2008. Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Herrmann a synové.

Fulka, J. 2007. The Lacanian Destiny of the Signifier. In Kouba, P., Fehr, J. 2007. Language as an Open System. Praha: Literaria Pragensia, s. 220 – 246.

Fulka, J. 2006. Jsem z tebe celá bez sebe: Lévinas a Proust. In Kružík, J., Novotný, K. 2006. E. Lévinas, filosofie a výchova. Praha: FHS UK, s. 272–284.

Fulka, J., Barša P. 2005. Michel Foucault: politika a estetika. Praha: Dokořán.

Fulka, J. 2004. Zmeškané setkání: Denis Diderot a myšlení 20. století. Praha: Herrmann a synov.

Fulka, J. 2003. Bergson a problém paměti. In Čapek, J. (ed.) 2003. Filosofie Henri Bergsona. Praha: OIKOYMENH, s. 11–39.

Fulka, J. 2002. Od interpelace k performativu. In Barša, P. (ed.) 2002 Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova univerzita, s. 29-50.