ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

Filosofický ústav AV ČR

 

 

 • schmidt_pojempoliticna.jpg
 • alicepariz2017.JPG
 • novotnyvsede2.jpg
 • zizek_hauser.jpg
 • neuekonzepte_phenomenalitat.jpg
 • pokorny_tokyo8.jpg
 • mimoprincipidentity.jpg
 • obalka_ZIVA_FENOM_AB.jpg
 • performance_prague_2017_pokorny.jpg
 • nitschenovak.jpg
 • jakrozumimedruhym.jpg
 • marginsofphenomeno.jpg
 • szanto2.JPG
 • bierhanzel1.png
 • aliceworkshop-010.jpg
 • logickazkoumani_II1.jpg
 • kafkaminorityrep.jpg
 • katarzehauser.jpg
 • emancipace_radikaldemocracy.jpg
 • relevancesubjektivity.jpg
 • aliceakce5.jpg
 • aliceakce10.jpg
 • novotnyvyznamenani2.jpg
 • novotnyvsede1.jpg
 • Husserl_idealebenswelt3.jpg
 • fazakas2.jpg
 • urbanpsychedelic.jpg
 • maxresdefault.jpg
 • aliceakce4.jpg
 • performance_prague_2017_fazakas.jpg
 • alice_prednasi.png
 • ortschaftdesseins.jpg
 • fulka6.jpg
 • hauser9.jpg
 • pechar-jiri.jpg
 • mysletzpsychedelie.jpg
 • Husserl_idealebenswelt4.jpg
 • pokorny_tokyo6.jpg
 • ritter1.jpg
 • Husserl_idealebenswelt5.jpg
 • s200_petr.urban.jpg
 • Husserl_idealebenswelt2.jpg
 • sparrow2.jpg
 • pechar3.jpg
 • fenomenologie_vnimani.jpg
 • Novotny1_maly.jpg
 • Husserl_idealebenswelt9.jpg
 • szanto3.JPG
 • Fulka5.jpg
 • hauserles.jpg
 • Le-phnomne-de-solitude-programme-def.jpg
 • logickazkoumani_II2.jpg
 • intencionalitapriorita.jpg
 • pechar1.jpg
 • selfidentity_powelessness.jpg
 • obal-1423484644Levinas-obalka-R.jpg
 • bierhanzel_foleti_jenesuispasfou.gif
 • ranyhusserl.jpg
 • geistigestörung_kouba.jpg
 • eitkapece.jpg
 • otazky_nietzschova_mysleni.JPG
 • psychoanalyza_francouzmysl.jpg
 • fulka4.jpg
 • pechar2.jpg
 • corporeityaffectivity.jpg
 • obal-1391007510Wright_exp.jpg
 • puc2.jpg
 • Husserl_idealebenswelt6.jpg
 • syntetickeapriori.jpg
 • medicinavkontextu.jpg
 • opovazejevu.jpg
 • cernyjan_maly.jpg
 • rollinger.png
 • szanto1.JPG
 • obal-1397548562Urban_Husserl.jpg
 • SHOGO_martin_petr_viden.jpg
 • aliceakce3.jpg
 • Husserl_idealebenswelt1.jpg
 • idejeI.gif
 • hauser2.jpg
 • puc.jpg
 • genese_heresie_novotny.jpg
 • novotnyvyznamenani3.jpg
 • richir_podstaty_nazor.jpg
 • foucalt_barsafulka.jpg
 • hauser4.jpg
 • hauser3.gif
 • JHpulmaraton.diplom.jpg
 • nitsche_urban.jpg
 • 11.JPG
 • rupturedusense.jpg
 • zprihodneho.jpg
 • prolegomena_filosofiisoucasnosti.jpg
 • geburtderphanomenologie.jpg
 • cestyzpostmoderny.jpg
 • cojefenomen.jpg
 • logo-strategie-kopie_800x464.jpg
 • Poster.jpg
 • literaturavpruseciku.jpg
 • IMG_4913.JPG
 • nitsche_tokyo5.jpg
 • prostranstvibyti.jpg
 • fazakas1.jpg
 • 01_4.jpg
 • Flyer-Guerres-de-lhumain_Page_1.jpg
 • rancier_neshoda.jpg
 • mumbai1.JPG
 • Husserl_idealebenswelt10.jpg
 • aliceludic-053.jpg
 • hauser10.jpg
 • izraelite6.jpg
 • landgrebe_begrifferlebens.jpg
 • sparrow1.jpg
 • edithstein2017conference.jpg
 • Husserl_idealebenswelt7.jpg
 • pechar_problemyfenomenologie.jpg
 • alice3.jpg
 • seminarleden17.jpg
 • kontexte_leiblichen.jpg
 • benjaminritter.jpg
 • antropologie_problemy_fulka.jpg
 • kouba1.jpg
 • fenomenologie_telesnosti.jpg
 • ritter0.jpg
 • Flyer-Guerres-de-lhumain_Page_2.jpg
 • nietzsche.jpg
 • kapitalismuszombie.jpg
 • Husserl_idealebenswelt8.jpg
 • kopatdozuly.jpg
 • phenom_anxiety_breath.jpg
 • strukturachovani.jpg
 • formalni_transcendt_logika.jpg
 • fulka_01.jpg
 • sparrow3.jpg
 • kproblemuvciteni.jpg
 • podzim_postmodern.jpg
 • alice4.jpg
 • Colloque-Richir-Prague-2017--Programme-def.jpg
 • lacan_a_freud.jpg
 • exodus.jpg
 • vyzkum_subjektivity.jpg
 • phenomenon_mentaldisordermaly.jpg
 • barthes_fulka.jpg

Hynek Janoušek

janouek1Vystudoval filosofii na Úfar FFUK v Praze, kde ho zprvu zaujala fenomenologická filosofie Edmunda Husserla. Momentálně se věnuje jednak výzkumu historických základů a kontextu vzniku Husserlovy fenomenologie (Brentano, Marty, Twardowski, Meinong), jednak její konfrontaci s významnými proudy současného myšlení. Do budoucna považuje za základní otázku zda a jakým způsobem je možno přijmout či naopak odmítnout fenomenologickou analýzu tzv. pre-predikativní zkušenosti, která chce odhalit a popsat zdroje smyslu nepramenící čistě z jazykově intersubjektivního kontextu komunikace.

 

  

 

Oblasti odborného zájmu:

Fenomenologie, deskriptivní psychologie, teorie významu, německý idealismus, Husserl, Brentano, Marty, Meinong, Kant, Hume.


Významné publikace:

Janoušek, H., Rollinger, R. 2017 The Prague School of Brentano. in Kriegel, U. (ed.) 2017. Routledge Handbook of Brentano and the Brentano School. New York: Routledge, pp. 313-323.

Janoušek, H. 2015. Intencionalita a apriorita. Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie. Praha: Togga.

Janoušek, H., Kolman, V. (eds.) 2013. Syntetické apriori. Praha: Filosofia.

Janoušek, H. 2009. Husserlova teorie částí a celků. In Reflexe, č. 36, s.57-75.

Janoušek, H. 2009. Úvod do filosofie. Publikováno v rámci akreditace oboru jako interní elektronická skripta MÚVS ČVUT. Praha: ČVUT.

Janoušek, H. 2007. Zamyšlení nad Kojevovou interpretací negativity lidské existence. In Kuneš, J.,  Vrabec, M. (eds.) Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. Praha: Argo, s.275 -284.

Janoušek, H. 2007. Patočkova analýza smyslu v třetím kacířském eseji. Kolektiv autorů. 2007. Teze ke Kacířským esejům Jana Patočky. Praha: Centrum pro teoretická studia UK, s.51-58.