JAN BIERHANZL

bierhanzel1

 

Jan Bierhanzl je vědeckým pracovníkem v Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a odborným asistentem pro obor francouzská filosofie v Komunikativním modulu na FHS UK. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na následující oblasti: současná francouzská filosofie, Emmanuel Levinas, etika a politika, estetika. Napsal mimo jiné monografii La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée d'Emmanuel Levinas. V roce 2015 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let.

 


Oblasti odborného zájmu:

současná francouzská filosofie, etika a politická filosofie, estetika

 

Významné publikace:

Bierhanzl, Jan. 2017.  Práce a dílo. Levinas, Arendtová a Marxismus. Filozofia 2017, roč. 72, č. 1, s. 46-53.
Dostupný z: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/46-53.pdf http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/46-53.pdf>.

Bierhanzl, Jan. 2017. Láska není antipolitická síla. Protestant 2017, č. 10, s. 1-3. 
Dostupný z: <http://protestant.evangnet.cz/laska-neni-antipoliticka-sila>

Bierhanzl, Jan. 2016. Ethique, folie et exclusion: Le dernier Levinas et le premier Foucault. In Cohen-Levinas, D.; Schnell, A. (ed.). Relire Autrement qu'être ou au-delà de l'essence d'Emmanuel Levinas Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2016, s. 187-198. Problèmes et controverses.

Bierhanzl, Jan. 2016. Uprchlík, člověk a občan. In Protestant 1/2016
http://protestant.evangnet.cz/uprchlik-clovek-obcan

Bierhanzl, Jan. 2014. La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d'Emmanuel Levinas, předmluva Gérard Bensussan. Paris: Mimesis.