ISTVÁN FAZAKAS

fazakas

 

István Fazakas se zabývá fenomenologií představivosti a fantazie. Vystudoval École Normale Supérieur a v současnosti provádí svůj doktorandský výzkum, zaměřený na fenomenologii E. Husserla a M. Richira, na Karlově Univerzitě v Praze a Bergische Universität Wuppertal.

 
 
Oblasti odborného zájmy:

Problém smyslů, fenomenologický schematismus, tělesnost, empatie, fenomenologická estetika, Edmund Husserl, Marc Richir, současná francouzská fenomenologie a německý idealismus.

 
Vybrané publikace:

“Imagination et temporalisation chez Kant, Husserl et Richir” in. Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, Vol. VIII, no.2, 2016.
http://www.metajournal.org//articles_pdf/10-fazakas-meta-tehno-final.pdf

“L’espace dans et à partir de la phantasia” in. Eikasia. Revista de filosofía, no. 66, 2015.
http://www.revistadefilosofia.org/66-04r.pdf

“Le virtuel et le transcendantal” (with E. Bellato) in. Metodo: International Studies in Phenomenology and Philosophy, Vol. II, no.2, 2014.
http://www.metodo-rivista.eu/index.php/metodo/article/view/74/77