GEOFFREY DIERCKXSENS

dierckxsens2

 

Geoffrey Dierckxsens získal doktorát z filosofie na University of Antwerp v Belgii. V současné době je post doktorandem na Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR v Praze. V letech 2013 - 2014 studoval na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) v Paříži. Jeho specializací je francouzská fenomenologie a hermeneutika, zejména ve vztahu k současné analytické filosofii (teoretická etika a filosofie mysli).
Geoffrey byl hostujícím editorem zvláštního čísla Études Ricœuriennes/Ricœur Studies 6, No. 2 věnovaného spravedlnosti a jejím hranicím. Mezi jeho publikace dále patří: “The Ambiguity of Justice” (Ricœur Studies, 2015), The Animal Inside. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies (Rowman and Littlefield, 2017), “Responsibility and the Physical Body. Paul Ricoeur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science, and the Task of Phenomenological Hermeneutics” (Philosophy Today, 2017) a Paul Ricœur’s Moral Anthropology: Singularity, Responsibility and Justice (Lexington Books, 2017).

 CV v angličtině: 

 

Oblasti odborného zájmu:

fenomenologie, hermeneutika, vztah kontinentální a analytické filosofie, nová fenomenologie, morální filosofie and teorie spravedlnosti. 


Vybrané publikace:

Knihy:

Dierckxsens, Geoffrey, Paul Ricœur’s Moral Anthropology: Singularity, Responsibility and Justice (London/New York: Lexington Books, 2017).

Dierckxsens, Geoffrey, Bijlsma, Rudmer, Begun, Michael, Kiefer, Thomas (eds.), The Other Animal. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies (London/New York: Rowman and Littlefield, 2017).

Dierckxsens, Geoffrey (ed.), The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricœur’s Approach to Justice (Boston/Leiden: Brill, 2018) (forthcoming).


Kapitoly v knihách:

Dierckxsens, Geoffrey, “Narratives in Political Life and Institutions: Ricœur in Dialogue with Recent Theories of Enactivism,” in: Dierckxsens, Geoffrey (ed.), The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricœur’s Approach to Justice (Boston/Leiden: Brill, 2018) (Accepted and forthcoming).

–, “Ricœur’s Take on Embodied Cognition. Enactivism in light of Freedom and Nature,” In: A Companion to Freedom and Nature, Davidson, Scott (ed.) (London/New York: Lexington Books, 2018) (Accepted and forthcoming).

–, “Verantwoordelijkheid en beleving: Paul Ricœur en de analytische filosofie,” in: De fenomenologische instelling. Reynaert, Peter et. al. (eds.) (Antwerp: UPA, 2018) (Accepted and forthcoming).

–, “The Hermeneutical Animal. Making Sense of Animals ‘in the Flesh,’” in: The Other Animal. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies, Dierckxsens, Geoffrey, Bijlsma, Rudmer, Begun, Michael and Kiefer, Thomas (eds.) (London/New York: Rowman and Littlefield, 2017). 


Recenzované časopisecké články:

Dierckxsens, Geoffrey, “Fragilité, narrativité et la vie éthique: une étude d’Amour et fragilité de Gaëlle Fiasse,” Les ateliers éthiques/The Ethics Forum (2018) (Accepted and forthcoming).

–, “Between Difference and Unity: Françoise Collin’s Influence on Feminism in Belgium.” Journal for Gender Studies 21: 2018 (Accepted and forthcoming).

–, “Responsibility and the Physical Body: Paul Ricoeur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science, and the Task of Phenomenological Hermeneutics,” in: Philosophy Today 61, 3 (2017): 573-93.

–, “Introduction (en), Justice and its Margins,” in: Études Ricœuriennes/ Ricœur Studies 6, 2 (2015): 1-6.

–, “Introduction (fr), Aux frontières de la justice,” in: Études Ricœuriennes/ Ricœur Studies 6, 2 (2015): 7-12.

–, “The Ambiguity of Justice: Paul Ricoeur on Universalism and Evil,” in: Études Ricœuriennes/ Ricœur Studies 6, 2 (2015): 32-49.

–, “Otherness and Desire in Paul Ricœur’s Hermeneutics of the Self.” Outramargem: Revista de filosofia 1 (2014): 68-88.

–, “Internationale conferentie: Paul Ricœur: Thinker of the Margins? Antwerpen, 18-20 september 2014.” Tijdschrift voor Theologie 54, 4 (2014): 214-5 (conference report).

–, “Loving Unintentionally. Charity and the Bad Conscience in the works of Levinas and Marion.” Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology 73, 1 (2012): 3-27. 73 (1): 3-27.