GEOFFREY DIERCKXSENS

dierckxsens2

 


Geoffrey Dierckxsens (Ph.D.) je vedoucím Interdisciplinární výzkumné laboratoře pro bioetiku, které je součástí Oddělení současné kontinentální filosofie Filozofického ústavu AV ČR v Praze. Titul Ph.D. získal na univerzitě v Antwerpách. Poté pracoval jako výzkumný pracovník na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) v Paříži a jako postdoktorand na Filozofickém ústavu.
Specializuje se na francouzskou fenomenologii a hermeneutiku a na jejich vztahy se současnou analytickou filozofií (morální teorie a filozofie mysli), a tak ná bioetiku. Je také hostujícím editorem speciálního čísla časopisu TOPOI věnovaného vztahům mezi bioetikou a enaktivismem.
K jeho významným publikacím patří 
Imagination, Narrativity and Embodied Cognition” (Philosophy South, 2018), The Animal Inside. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies (Rowman and Littlefield, 2017), “Responsibility and the Physical Body. Paul Ricoeur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science (2017), Task of Phenomenological hermeneutics” (Philosophy Today, 2017), a Paul Ricœur’s Moral Anthropology: Singularity, Responsibility and Justice (Lexington Books, 2017). 

CV v angličtině: 

 

 


Oblasti odborného zájmu
:

fenomenologie, hermeneutika, vztah kontinentální a analytické filosofie, nová fenomenologie, morální filosofie and teorie spravedlnosti. 


Vybrané publikace:

Knihy:

Dierckxsens, Geoffrey, Paul Ricœur’s Moral Anthropology: Singularity, Responsibility and Justice (London/New York: Lexington Books, 2017).

'Dierckxsens, Geoffrey, Bijlsma, Rudmer, Begun, Michael, Kiefer, Thomas (eds.), The Other Animal. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies (London/New York: Rowman and Littlefield, 2017).

Dierckxsens, Geoffrey (ed.), The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricœur’s Approach to Justice (Boston/Leiden: Brill, 2018) (forthcoming).


Kapitoly v knihách:

Dierckxsens, Geoffrey, “Narratives in Political Life and Institutions: Ricœur in Dialogue with Recent Theories of Enactivism,” in: Dierckxsens, Geoffrey (ed.), The Ambiguity of Justice: New Perspectives on Paul Ricœur’s Approach to Justice (Boston/Leiden: Brill, 2018).

–, “Ricœur’s Take on Embodied Cognition. Enactivism in light of Freedom and Nature,” In: A Companion to Freedom and Nature, Davidson, Scott (ed.) (London/New York: Lexington Books, 2018).

–, “Verantwoordelijkheid en beleving: Paul Ricœur en de analytische filosofie,” in: De fenomenologische instelling. Reynaert, Peter et. al. (eds.) (Antwerp: UPA, 2018)

–, “The Hermeneutical Animal. Making Sense of Animals ‘in the Flesh,’” in: The Other Animal. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies, Dierckxsens, Geoffrey, Bijlsma, Rudmer, Begun, Michael and Kiefer, Thomas (eds.) (London/New York: Rowman and Littlefield, 2017). 


Recenzované časopisecké články:

Dierckxsens, Geoffrey, “Fragilité, narrativité et la vie éthique: une étude d’Amour et fragilité de Gaëlle Fiasse,” Les ateliers éthiques/The Ethics Forum (2018)

–, “Between Difference and Unity: Françoise Collin’s Influence on Feminism in Belgium.” Journal for Gender Studies 21: 2018.

–, “Responsibility and the Physical Body: Paul Ricoeur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science, and the Task of Phenomenological Hermeneutics,” in: Philosophy Today 61, 3 (2017): 573-93.

–, “Introduction (en), Justice and its Margins,” in: Études Ricœuriennes/ Ricœur Studies 6, 2 (2015): 1-6.

–, “Introduction (fr), Aux frontières de la justice,” in: Études Ricœuriennes/ Ricœur Studies 6, 2 (2015): 7-12.

–, “The Ambiguity of Justice: Paul Ricoeur on Universalism and Evil,” in: Études Ricœuriennes/ Ricœur Studies 6, 2 (2015): 32-49.

–, “Otherness and Desire in Paul Ricœur’s Hermeneutics of the Self.” Outramargem: Revista de filosofia 1 (2014): 68-88.

–, “Internationale conferentie: Paul Ricœur: Thinker of the Margins? Antwerpen, 18-20 september 2014.” Tijdschrift voor Theologie 54, 4 (2014): 214-5 (conference report).

–, “Loving Unintentionally. Charity and the Bad Conscience in the works of Levinas and Marion.” Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology 73, 1 (2012): 3-27. 73 (1): 3-27.