DAN SWAIN

swain

 

 

Dan Swain dokončil dizertační práci na téma Marxova etika sebe-osvobození (Marx's Ethics of Self-Emancipation) na Univerzitě v Essexu v roce 2014. Publikuje o Marxovi a Marxismu, včetně knihy o Marxově pojmu odcizení, kapitoly v Oxford Handbook of Marx, a knihy, která vyjde na základě jeho dizertace u nakladatelství Brill v řadě Historical Materialism.

V roce 2015 se stal členem Katedry humanitních věd České zemědělské univerzity v Praze, kde vyučuje filosofii a politologii. V roce 2019 se stal členem Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR, a to v rámci GAČR projektu nazvaného k "K nové ontologii sociální koheze".

V rámci tohoto projektu se zabývá pojmem prefigurativní politiky a jejího využití v teorii a praxi sociálních hnutí. Tento pojem se týká toho, jakými různými způsoby je v teorii i v praxi sociálních hnutí representována budoucnost, k níž směřují. Tento výzkum se tak protíná s různými tématy současné filosofie, např. se vztahem mezi kritickou teorií a praxí, s pojmem dějin a paměti, s utopií a dystopií či s pojmy performance a performativity.

 
 
Oblasti odborného zájmu:

Marx a marxismus, kritická teorie, sociální hnutí, prefigurativní politika

 
Vybrané publikace:

Swain, D. 2019. Not Not but Not Yet: Present and Future in Prefigurative PoliticsPolitical Studies, 67(1), 47–62. https://doi.org/10.1177/0032321717741233

Swain, D. 2018. Alienation, or Why Capitalism is Bad for Us. In Oxford Handbook of Karl Marx, edited by Matt Vidal, Tony Smith, Tomás Rotta, and Paul Prew. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190695545.013.12

Swain, D. 2018. Marx, Pashukanis and the Form of JusticeContradictions/Kontradikce 2(1), 13-32.

Swain, D. 2012. Alienation: An Introduction to Marx’s Theory. London: Bookmarks.