phenomenon mentaldisordermaly  


Kouba, P., The Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives on Heideggers's Thought in Psychopathology. Dordrecht: Springer. 2014.

Tato kniha nabízí kritický úvod do Heideggerova vlivu na psychiatrii a psychologii, přičemž se zaměřuje na aplikaci této filosofie na psychiatrii. Jde o kompletní revizi Heideggerovy existenciální filosofie ve světle psychopatologických fenoménů. Čtenáři zde najdou filosofické zkoumání problému duševní poruchy, které ukazuje Heideggerovu filosofii v novém světle odhalujíc jak její silné, tak slabé stránky (vyšlo s finanční podporou GAČR).