Department of Contemporary Continental Philosophy

Institute of Philosophy AS CR

Grant and other research projects conducted by our department

 

 gacr2  av cr logo cs

Jednota a mnohost v současném myšlení (Unitiy and multiplicity in contemporary thought)

Researcher: Michael Hauser

Provided by: GAČR

Term: 2017 - 2019


Za fenomenologii sociality (Towards a phenomenology of sociality)

Researcher: Petr Kouba

Provided by: GACŘ

Term: 2016 - 2018


Performativita ve filosofii: kontexty, metody, důsledky (Performativity in philosophy: contexts, methods, and consequences)

Researcher: Alice Koubová

Provided by: GAČR, program Juniorské granty

Term: 2016 -2018


Život a prostředí. Fenomenologické vztahy mezi subjektivitou a přirozeným světem (Life and environment. Fenomenological relations between subjectivity and the life world)

Researcher: Karel Novotný a Hans Reiner Sepp

Providede by: GAČR

Term: 2015 - 2017


Od logického objektivismu k reismu: Bolzano a Brentanova škola (From logical objectivism to reism: Bolzano and Brentanian school)

Researcher: Robin Rohlinger

Provided by: GAČR

Term: 2015 - 2017


Metodologická přednost spleti: teorie a aplikace (Methodological precedence of intertwinning: theory and aplication)

Researcher: Martin Nitsche

Provided by: GAČR

Term: 2014 - 2017


Filosofie v experimentu (Philosophy in experiment)

Researcher: Alice Koubová, Jan Puc

Provided by: AV ČR, program Mezinárodní spolupráce

Období: 2012 - dosud


Empatie - Mezi fenomenologií a neurovědami (Empathy - between phenomenology and neurosciences)

Researcher: Petr Urban

Provided by: GAČR, program Postdoktorandské granty

Term: 2012 - 2014


Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy (Philosophical investigations of embodiment: transdisciplinary perspectives)

Researcher: Karel Novotný

Provided by: GAČR

Term: 2010 - 2014


Relevance subjektivity. Otázky fenomenologické přístupu k tématům humanitních věd (Relevance of subjectivity. Problems of a phenomenological approach to topics in human sciences)

Researcher: Karel Novotný

Provided by: AV ČR

Term:


Jazyk a subjektivita v myšlení 18. století (Language and subjectivity in the eighteen's century thought)

Researcher: Josef Fulka

Provided by: AV ČR

Term:


Fenomenologie a filosofie řeči (Phenomenology and philosophy of language)

Researcher: Jakub Čapek

Provided by: AV ČR

Term: