selfidentity powelessness  


Koubová, A., Self-Identity and Powerlessness. Brill. Main Series: Studies in Contemporary Phenomenology, Volume 8. 2013.

V knize Self-identity and Powerlessness rozvíjí Alice Koubová koncepci lidské existence, která není bytostně závislá na definici identity individuálního lidského já. Autorka ukazuje, jak kvůli přílišnému důrazu na hledání a určování lidské identity filosofie míjí uchopení bytostných aspektů lidské existence.  Pomocí zdůraznění a rozpracování momentů bezmoci pobytu v Heideggerově fundamentální ontologii,  skrze analýzu dalších filosofů (R. Descartes, P. Ricouer, M.Merleau-Ponty, J. Derrida), literárních příkladů (M. Kundera) a rozbor výsledků sociální psychologie (A. Ehrenberg) dospívá Alice Koubová k původní fenomenologii alterace existence a záležitostí.

Jak důležitá je identita pro myšlení? Jsme schopni filosoficky myslet, i když nejsme nemáme ani sebe samé, ani svět pod naší kontrolou? Je možné se uvolnit, zůstat bez moci a navzdory tomu myslet přesně? Na tyto otázky hledá kniha původní odpovědi.