Into the world ritter  

Kniha kriticky hodnotí a syntetizuje veškerý dosavadní výzkum fenomenologie českého filosofa Jana Patočky a vnáší do současných filosofických diskuzí nový pohled. Vysvětluje vývoj Patočkovy fenomenologie a kriticky ji konfrontuje s nefenomenologickými přístupy.
První část knihy obsahuje stručný systematický přehled Patočkovy fenomenologie a jejího vývoje, čímž umožňuje čtenářům porozumět motivům a důvodům její transformace. Druhá část systematicky vysvětluje, kriticky zkoumá a tvořivým způsobem rozvíjí Patočkův pojem pohybu existence, který považuje za nejslibnější moment jeho asubjektivní fenomenologie.
Kniha je určena jako novým čtenářům Patočky, tak vědcům, studentům a badatelům v oblasti současné filosofie, kteří se zajímají o otázky vtělenosti, osobní identity, intersubjektivity, společenskosti a dějinnosti. Prostřednictvím nového promyšlení Patočkovy filosofie dějin a analýzy civilizace pak také umožňuje lépe uchopit problém místa Evropy v post-evropském světě.