benjaminritter  

Ritter, M., Filosofie jazyka Waltera Benjamina. Praha: Filosofia. 2010.

Původní monografie uvádějící do myšlení německého filosofa a literárního kritika Waltera Benjamina prostřednictvím interpretace jeho filosofie jazyka. Kniha je analýzou Benjaminovy teorie jazyka, kteroužto chápe jako ontologický a kognitivní základ jeho ranného myšlení. Podle této teorie jazyka lze veškeré jsoucno chápat jako jazyk. Benjamin vytvořil metafyzickou koncepci, podle níž se všichni lidé vztahují k Bohu tak, že pojmenovávají věci. Zároveň však také definuje konstitutivní vlastnosti jazyka vůbec, a to zejména jeho "bezprostřednost", tedy fakt, že jazyk primárně není komunikační médium.