obalka 2    

Petr Urban: Přínos fenomenologie pro filosofii sociality

Filosofický časopis 2018/2, s. 299 - 316

Tato recenzní studie se zaměřuje na dva nedávno vydané sborníky, jejichž tématem je fenomenologie sociality: Phenomenology of Sociality The Phenomenological Approach to Social Reality. Studie ukazuje, že editorům a autorům těchto publikací se podařilo představit a nově zhodnotit bohaté zdroje, které nabízí klasická fenomenologie ve vztahu k problematice sociality. Autor zasazuje fenomenologické analýzy do kontextu současné analyticky orientované filosofie sociality a dokládá jejich přínos pro aktuální diskuse o sociální ontologii, kolektivní intencionalitě a kolektivním jednání. V závěru autor formuluje několik kritických otázek a upozorňuje na bílá místa sledovaných publikací.