mysletnekonecno
alainbadiou
nekonecno
   

 

Magnum opus Alaina Badiou Bytí a událost začíná tvrzením, že “matematika je ontologie”. Velká část jeho filosofického myšlení se od roku 1980 až do současnosti zabývá hloubkovým přezkoumáváním pojmového prostředí klasické ontologie za pomoci současné matematiky. Tato konference je inspirována tím, že první generace myslitelů, kteří na Badioua reagují příliš často opomíjí matematickou podstatu jeho díla. Současní matematici jen zřídkakdy reflektují současnou kontinentální filosofii, a filosofové zase zpravidla postrádají pokročilé matematické vzdělání, jež by jim umožnilo pochopit Badiouovo myšlení v plném rozsahu. Cílem této konference, kterou spoluorganizuje sám A. Badiou je vyplnit tuto mezeru v recepci jeho filosofie.

Jestliže Spinoza tvrdil, že právě matematika je tím, co umožňuje myslet mimo Aristotelovy cílové příčiny (causae finali), a pokud J. Lacan hovořil o matématu jako o uchopení “neprůchodnosti reálného”, tak Badiou se rozhodl obnovit samotný vztah mezi filosofií a matematikou. V Bytí a události založil své porozumění Bytí na premisách teorie množin – na neexistenci Jednoho a na existenci generické množiny. V knize Číslo a čísla Badiou odmítá dominanci reduktivních číselných konvencí v současném kapitalismu tím, že tvrdí, že “čísla jsou formou Bytí”. V Logikách světů založil své porozumění tomu, co je, na současné logice (logikách).
A konečně, v Imanenci pravd, která bude brzo vydána, se zabývá matematikou vyššího nekonečna. Je tedy zřejmé, že současná matematika je Badiouovým stálým průvodcem, a že podstatu jeho myšlení nelze pochopit bez pochopení dialogu, který vede s matematikou.

Cílem konference Alan Badiou: Myslet nekonečno je spojení matematiků a filosofů, kteří se pokoušejí vyrovnat s jeho ontologickými a matematickými postuláty. V hlavní přednášce konference bude Badiou hovořit o logické nutnosti uchopení Bytí pomocí matematiky. Konference dále nabídne řadu diskusí, jejichž záměrem bude nastolení dialogu mezi matematiky a filosofy. Mimo jiné v nich půjde o tyto otázky: Je ztotožnění ontologie a matematiky něčím víc než pouhou filosofickou extravagancí? Proč se fyzika zakládá na matematické nutnosti? Jak dnes můžeme definovat vztah mezi filosofií a matematikou?

Výsledky konference budou publikovány ve sborníku “La pensée des mathématiques”, který vydá francouzské nakladatelství Hermann pod vedení Alaina Badioua a Charlese Alunniho.

   bodiou spodek cz cerny2
 
badiou footer bily