Pracovní seminář 
Oddělení současné kontinentální filosofie

15. 09. 2017; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

GEOFFREY DIERCKXSENS

Ricœur on Embodied Cognition: 
Exploring the Possibilities of Hermeneutical Phenomenology for Enactivism

   dierckxsens