Pracovní seminář
Oddělení současné kontinentální filosofie

26. 05. 2017; 10:00

zasedací místnost Filosofického ústavu, 1. patro

MARTIN NITSCHE       nitsche1

Hlavní teze knihy Metodická přednost spleti: tranzitivně - topologický model fenomenologie