ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

Oblasti odborného zájmu:

Fenomenologie, topologie, filosofie umění, ontologie, ontologické modely, Heidegger, Merleau-Ponty.

 

Významné publikace:

Nitsche, M. 2016. Metodická přednost spleti. Tranzitivně-topologický model fenomenologie. Praha: Togga.

Nitsche, M. (ed.) 2015. Image in Space. Contribution to a topology of images. Nordhausen: Bautz.

Nitsche, M. 2013. Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische Topologie. Würzburg: Königshausen u. Neumann. Orbis Phaenomenologicus.

Nitsche, M. 2013. Metodická priorita fenomenologického pole v transformativní fenomenologii. Odpověď Martinovi Ritterovi na recenzní studii knihy Z příhodného. In Filosofický časopis, roč. 61, č. 6 (2013).

Nitsche, M. 2013. Vliv koncepce prostoru na artikulaci transcendence: posun v Heideggerově výkladu posvátného prostoru od původně prázdně otevřeného k topologickému  prostoru. In Interiorita, Exteriorita, Responzivita. Filozofia, roč. 68/2013, mimořádné číslo 1, s. 122 – 132.

Nitsche, M. 2012. Thinking Non-violence within the Framework of Phenomenological Ontologies. In Šajda, P. et al. 2012. Affectivity, Agency and Intersubjectivity. Budapest: L`Harmattan, s. 111 – 124.

Nitsche, M. 2011. Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii. Praha: Togga.

Nitsche, M. 2010. Z příhodného. Fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii. Praha: Filosofia.

Nitsche, M. 2010. Topologický prostor jako model bytí v pozdních pracovních poznámkách Maurice Merleau-Pontyho. In Filosofický časopis, 2010, 58:1.

Nitsche, M., Sousedík, P., Šimsa, M. (eds.) 2009. Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století. Praha: Filosofia.

Nitsche, M. 2008. Krásné povrchy pro vztahový prostor rostliny. In Fremlová, V., Nitsche, M. (eds.). 2008. Martin Kolář – Botnání, Povrchy, Dekory zlaté, Krajiny a jiné. Ústí n. L.: FUUD UJEP.