ETHICS AND METAPHYSICS IN EDITH STEIN'S PHILOSOPHY


Petr Urban se zúčastnil čtvrtého bienále věnovaného filosofii Edith Steinové, které pořádá Mezinárodní asociace pro studium filosofie E. Steinové (IASPES).

 edithstein2017conference 500

Konference se konala na Universitě v Portlandu