ODDĚLENÍ SOUČASNÉ KONTINENTÁLNÍ FILOSOFIE

 

FILOSOFICKÝ ÚSTAV AV ČR

 

JAKUB ORT

ortjakub

 

 Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V diplomové práci se věnoval politické teologii J. B. Metze a jejímu vztahu ke kritické teorii Frankfurtské školy.
V letech 2017  - 2019 spolupracoval na projektu GAČR „Jednota a mnohost v současném myšlením“ vedeném Michaelem Hauserem. Zkoumá myšlení Johna Milbanka a filosofické a teologické hnutí radikální ortodoxie z perspektivy současné kritiky postmoderního myšlení.
Připravuje pořad o náboženství a společnosti v Českém rozhlase (pořad Hergot! na Rádiu Wave) a pravidelně publikuje na webu A2larm.
 
Oblasti odborného zájmu:

politická teologie, politická filosofie, kritická teorie, teorie náboženství

 

Web:

HERGOT! CRO Radio Wave