JAN ČERNÝ

cernyjan maly

 

 

Jan Černý studied at the Faculty of Arts of the Masaryk University in Brno, where he received a master’s degree in Czech and Latin Philology. He also studied at the Protestant Theological Faculty, Charles University in Prague, where he received a master’s degree in protestant theology. In 2014, he was awarded a PhD at the Protestant Theological Faculty for his thesis Appearing and Salvation. Subjectivity in the Material Phenomenology of Michel Henry.
He lectures on philosophy at the Faculty of Arts of the University Hradec Králové.
From 2016 - 2018, he was a junior researcher at the Institute of Philosophy and cooperates on the grant project "Beyond a phenomenology of sociality".

 

 

 

 

Research interests:

Phenomenologiy, Political philosophy, Czech philosophy, Philosophy of religion

 

Selected Publications:

Černý, J. 2016. Aporie politického jednán u Hannah Arendtové, in: Filozofia 71, 2016, č. 7, s. 583–594.

Černý, J. 2014. Jednání jako opouštění světa, in: Vydrová, J. (ed.) 2014. Starosť o dušu : životy subjektivity a podoby myslenia [kolektivní monografie], , Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 191-209.

Černý, J. 2012. L’individu comme problème phénoménologique chez Hannah Arendt et Michel Henry, in Journal of French and Francophone Philosophy
- Revue de la philosophie française et de langue française, Vol XX, No 2, p. 19-41.

Černý, J., 2009. Typologie přístupů k pojmu zkušenosti v současné katolické a evangelické teologii, in: Teologická reflexe, č. 1/2009, s. 5-26.

Černý, J. 2008. Najde řeč výraz pro všechno? Kritika pojetí vztahu řeči a světa u M. Heideggera a H.-G. Gadamera, in: Novotný, K., Friedmanová, M. (eds.) 2008. Výzkumy subjektivity: od Husserla k Foucaultovi, Červený Kostelec: Pavel Mervart, s. 207-224.