obal 1391007510Wright exp  

Wright von, G. H. Vysvětlování a rozumění. překlad Urban, P. a kolektiv. Praha: Filosofia. 2014.

Překlad jedné z nejvýznamějších  prací klíčové osobnosti filosofie 20. století chce českému čtenáři zprostředkovat systematicky cenný příspěvek k diskusi o metodologii vědeckého vysvětlování. Von Wright v něm plodně využívá a spojuje nosné motivy analytické i kontinentální tradice a pohybuje se tak v poli, které nerespekuje mnohdy uměle zdůrazňovanou a pěstovanou dichotomii těchto dvou linií filosofie 20. století.