Schmitt, C. Pojem politična: text z r. 1932 s předmluvou a se třemi korolárii.
Přeložil O. Vochoč. Praha: Oikoymenh. 2007.

C. Scmitt patří k významným a také kontroverzním právním a politickým myslitelům dvacátého století. Jedněmi je považován za „korunního právníka třetí říše", pro druhé je klasikem politického myšlení srovnatelným s Machiavellim či Hobbesem. V době výmarské republiky patřil k zásadním kritikům parlamentní demokracie a také zastáncům decisionismu a k teoretikům novověkého suverénního státu. Ve svém myšlení, jež má kořeny v katolické víře, se zaměřil na otázku moci, násilí či nastolení práva. Jasně a rétoricky brilantně formuloval pojmy jako výjimečný stav, diktatura, suverenita, ale také politická theologie, legalita a legitimita či přítel a nepřítel.