IMG 20181126 0001  

Kniha Psychonauticon. A Transdisciplinary Interpretation of Psychedelic Experiences se zabývá interpretací psychedelických zkušeností z transdisciplinární perspektivy, která se pohybuje mezi sociální antropologií, etnografií, fenomenologií tělesnosti, rhizomatickou analýzou, neurovědou a kulturní historií. Cílem tohoto přístupu je ukázat, že smysl tzv. psychedelických zkušeností závisí na kontextu užívání a výkladu, a že psychedelické látky lze chápat jako významný uzel, který v sobě spojuje různé trajektorie naší existence - materiální, tělesnou, osobní, socio-kulturní i ekologickou.

Kniha je revidovaným překladem autorovy knihy Myslet z psychedelických zkušeností, která vyšla v r. 2016. Je rozdělená na pět kapitol. V úvodu je popsána strategie transdisciplinárního přístupu. Druhá kapitola nazvané Autoetnografická předehra se věnuje osobnímu a socio-kulturnímu kontextu užívání psychedelik v českých zemích. Třetí kapitola nazvaná Metodologie rozpracovává filosofické metody a pojmy, čtvrtá kapitola Psychedelický rhizom se zabývá problémem pojmenování "mysl rozšiřujících látek" a závěrečná pátá kapitola představuje model domény psychedelických zkušeností.