ortschaftdesseins  

Nitsche, M., Die Ortschaft des Seins. Martin Heideggers phänomenologische TopologieKönigshausen & Neumann. 2013.

Monografická studie se věnuje topologické fenomenologii. Konkrétně jde především o analýzu "topologie bytí" pozdního Heideggera, jejímž jádrem je úsilí pochopit prostřednictvím metod fenomenologické ontologie bytí jako místo, resp. prostranství (Ortschaft). Text podrobně sleduje Heideggerův myšlenkový vývoj vystižený třemi klíčovými termíny: smysl-pravda-místo. Monografie se věnuje také Heideggerovu vlivu na Merleau-Pontyho koncepci fenomenologické topologie. Jedná se o přepracovanou a doplněnou, do němčiny přeloženou, verzi autorovy monografie Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii (Togga, Praha 2011).