Cílem knihy Methodologival precedence of intertwining je představit nový model fenomenologické filosofie, konkrétně transitivně-topologickou fenomenologii. Tento fenomenologický přístup se vrací ke kořenům fenomenologie u raného Husserla, zejména k Logickým zkoumáním a dalším Husserlovým raným textům z první poloviny dvacátého století. Výraz spleť (intertwining) v titulu knihy prozrazuje zároveň inspiraci Merleau-Pontym. Přednost spleti zde má především význam metodického vodítka, které vede, ve shodě s Husserlem, k upřednostňování vztahů oproti částem. Toto směřování je pak završeno metodickým důrazem na transitivitu lidské zkušenosti coby základní fenomenologické téma. Jádrem transitivně-topologické fenomenologie však není pouze důraz na transitivitu lidského vědomí.Tato kniha navrhuje, že fenomenologická metoda chápe transitivitu jako průchodovou oblast. Transitivně-topologická fenomenologie proto obrací pozornost od přesunů či transitivních pohybů k oblasti přecházení. Z tohoto hlediska jsou hlavním tématem této studie pohyby lokalizace a re-lokalizace zkušenosti uvnitř transitivní oblasti.

 

 nitsche intertwining